Image Map

DİSK-AR Dergi’nin 5’inci sayısı çıktı

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü Bülteni DİSK-AR’ın 5. sayısı çıktı

DİSK-AR Dergi’nin “Sendikal mücadelede politikalar ve tartışmalar” odaklı 5. sayısı çıktı. Bu sayının dosya konusunu “metal fırtına” oluşturuyor.

Derginin basılı formatında sehven yapılan bir hatayla ilgili DİSK-AR Yayın Kurulu, WEB baskısı için bir açıklama yayınladı:

Sayın okurlarımız,

5. sayımızda yer alan “Tez Özetleri” bölümünde, Onurcan Taştan’ın “Neoliberal Stratejide Sosyal Politikanın Konumu” başlıklı yüksek lisans tezinin tanıtımına yer verilmiştir. Tanıtım yazısında, yanlışlıkla, tezin 2015 PROF. DR. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü Övgüye Değer Çalışma Ödülü’ne layık görüldüğü ve tezin “doktora tezi” olduğu  belirtilmiştir.

Sözü geçen yanlışlık için, tez yazarından ve sizlerden özür dileriz.

2015 PROF. DR. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülleri jürisi tarafından “Övgüye Değer” bulunan araştırmalar arasında, bu sayımızda kitap tanıtımında eserlerine yer verdiğimiz Dr. Denizcan Kutlu’nun “Türkiye’de Sosyal Yardım Rejiminin Oluşumu” başlıklı doktora tezi ile Ceyhun Güler’in “Uluslararası Sendikal Hareket İçinde Yeni Bir Oluşum Çabası: Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ve Sendikal Stratejileri” başlıklı yüksek lisans tezleri de yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

DİSK-AR Yayın Kurulu

DİSK-AR Dergi’nin 5. sayısına PDF formatında ulaşmak için kapak görseline tıklayınız.
DiSK-AR_K_ON

ITUC ETUC