Image Map

Genel Başkanımız “Önce Demokrasi” adlı anayasa çalıştayına katıldı

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, “Önce Demokrasi – Bu Ortamda Anayasa Yapılamaz” adlı çalıştaya katıldı.

1 Haziran Çarşamba günü, Taksim Hill Otel’de düzenlenen çalıştay, CHP Milletvekili Melda Onur’un “Önce Demokrasi” Çağrı Metni’ni okumasıyla başladı. Türkiye’de bugün itibariyle yürütülen anayasa tartışmalarının yanlış olduğunu belirten Onur, ifade özgürlüğünün kısıtlandığı koşullarda “yeni ve katılımcı anayasa” söyleminin ancak bilgi kirliliği yarattığını söyledi.

Bu ortamda anayasa yapılamayacağını ifade eden Onur, bugün öncelikli görevin haklar toplumunu inşa yolunda, demokratik değerleri savunmak olduğunu söyledi.

Melda Onur’un ardından söz alan Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, bugün fiilen yaratılan rejimin yasallaştırılmak istenmesinin anayasa kavramının ruhuna aykırı olduğunu belirtti. Önümüzdeki günlerde dört hafta sürecek olan “Hukukçular Öneriyor, Halk Tartışıyor” etkinliklerini başlatacakları ve bir yol haritası çıkaracaklarını belirten Kaboğlu, bu yolla anayasa tartışmalarına halkın katılımını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Yerli ve yabancı konukların anayasa konulu tebliğleriyle süren çalıştay, forum/tartışma/yol haritası kısmıyla son buldu.

IMG_5803

IMG_5806

ITUC ETUC