Image Map

Tekstil İşçileri Sendikası yönetiminden ziyaret

tekstil
Konfederasyonumuzun üyelerinden Tekstil İşçileri Sendikası yönetimi 22 Haziran Çarşamba günü DİSK genel merkezini ziyaret etti.
Ziyarete Tekstil İşçileri Sendikası Genel Başkanı Kazım Doğan, Genel Başkan Yardımcısı M. Nuri Toprak ve Genel Sekreter Yardımcısı Ergün İşeri katıldı.
Genel Başkanımız Kani Beko, Genel Sekreterimiz Arzu Çerkezoğlu ve Yönetim Kurulu üyemiz Kanber Saygılı ile görüşen Tekstil heyeti öncelikle yeni genel merkez binasına taşınılması nedeniyle duydukları memnuniyeti paylaştı.
Tekstil heyeti ayrıca, işkollarında yeni sonuçlanan grup toplu iş sözleşmesi ve sürmekte olan görüşmeler hakkında bilgi verdi.
Genel Başkanımız Kani Beko, Tekstil yönetimine her dönümdeki anlamlı destekleri için teşekkür ederek, geçmiş yıllarda İzmir’de Tekstil İşçileri Sendikası işyeri sendika temsilciliği döneminden kalma bir belgeyi sundu.
DİSK’e yönelik çeşitli çevrelerin yürüttüğü olumsuz kampanyalara karşın, her platformda mücadeleyi sürdürdüklerini belirten Beko, bundan en büyük güvencelerinin üye sendikaların desteği olduğunu vurguladı.
Görüşmede ayrıca, Türkiye’deki sendika üyeliğindeki sorunlar değerlendirilerek, üye sendikaların ortak örgütlenme çalışması yürütmelerinin yararlarına ve önemine değinildi.
ITUC ETUC