Image Map

DİSK-KESK-TMMOB-TTB ve 10 Ekim-Der: IŞİD zihniyetine teslim olmayacağız!

“Demokrasi şöleni” için milyonları sokağa davet edenler, Ankara katliamında yaşamını yitirenlerin anısına Ankara Garı önüne dikilen anıta yönelik saldırıyı kınamamıza tahammül edemediler

Gar önündeki saldırının videosu: 

15 Temmuz faşist askeri bir darbe girişimi başarısızlığa uğramıştır. Bir kez daha darbe girişimini lanetliyor, askeri/sivil her türden darbeye, darbe girişimlerine karşı mücadelemizin süreceğini ifade ediyoruz.

Ancak darbe girişimi sonrası “darbe tehlikesi devam ediyor” adı altında sokaklarda yaşananların tehlikeli bir noktaya doğru gittiğini, AKP’nin bu süreci son yıllarda zirve yapan sivil darbesine meşru kılıf olarak kullanmak istediğine dair çok güçlü emareler olduğuna dikkat çekmek istiyoruz.

Nitekim “Demokrasi şöleni” için milyonları sokağa davet edenler, Ankara katliamında yaşamını yitirenlerin anısına Ankara Garı önüne dikilen anıta yönelik saldırıyı kınamamıza tahammül edemediler. Sokaklar demokrasi güçlerine hala yasaklıdır!

Bugün DİSK-KESK-TMMOB-TTB ve 10 Ekim-Der olarak Ankara’da IŞİD’in gerçekleştirdiği 10 Ekim katliamında yitirdiğimiz insanlarımızın anısına dikilen anıtın tahrip edilmesini kınamamız adeta güvenlik güçlerini kızdırmış, açıklama yapmamız engellenmiştir. Bu tutumu kınıyor, protesto ediyoruz.

Darbelere karşı mücadele IŞİD zihniyetine yeni alanlar açarak değil, demokrasinin kurum ve ilkeleriyle hayata geçirilmesiyle mümkündür.

Yaşananlar Demokrasi Cephesinin askeri ve sivil darbeler karşısında özgür, eşit ve demokratik bir geleceği örmek için tek seçenek olduğu bir kez daha kanıtlanmıştır.

DİSK-KESK-TMMOB-TTB ve 10 Ekim-Der olarak Emek, Barış ve Demokrasi Meydanı’nda yapmamız engellenen basın açıklaması metni EKTEDİR.

IŞİD ZİHNİYETİNE TESLİM OLMAYACAĞIZ

15 Temmuz darbe girişiminin ardından gerçekleşen gösteriler sırasında Ankara’da 10 Ekim katliamında yitirdiğimiz insanlarımızın anısına dikilen anıtın tahrip edilmesi son derece manidardır. IŞİD’in gerçekleştirdiği bir katliamda ölenlerin anısına yapılan bu saldırı, IŞİD zihniyetinin ülkemizde nasıl da pervasızlaştığını, cesaretlendirildiğini gözler önüne sermektedir.

Biz IŞİD eylemlerinin devamı niteliğindeki bu eylemi gerçekleştirenlere cesareti kimlerin verdiğini bilmekteyiz. IŞİD başta olmak üzere cihatçı çeteleri besleyenler, büyütenler, destekleyenler, meşrulaştıranlar, katliamlarına göz yumanlar, katilleri patlamadan yakalayamayanlar, yakaladıklarını hapishanelerden salıverenler, ölen insanlarımızı hedef gösterenler, cenazelerine bile soruşturma açanlar, katliamın sorumlularının yargılanmasını engelleyenlerin bu eylemin destekçisi olduğu açıktır.

15 Temmuz akşamı gerçekleşen darbe girişiminin ardından hükümetin çağrısıyla yapılan eylemlerde, darbelere karşı “demokrasi” için tek bir slogan dahi atılmazken, Emek-Barış-Demokrasi mücadelesinde yitirdiklerimizin anılarının hedef alınması da manidardır.

Kendi tabanlarının militan unsurlarını sokağa dökenlerin, onları yönlendirenlerin “demokrasi” diye amacı olmadığı, darbelerin her türlüsüne karşı olmadıkları, sadece kendi iktidarlarını ve servetlerini korumayı amaçladıkları kimse için bir sır değildir.

Evet Türkiye’de, anti demokratik, barışı ve hukuku toptan ortadan kaldırabilecek askeri bir darbe girişimi başarısızlığa uğramıştır ancak emeği, barışı, demokrasiyi, laikliği, tüm hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelen bir sivil darbe süreninin işlediğini görmezden gelmek mümkün değildir:

Bu sivil darbe sürecinin bir parçası olarak “Demokrasi şöleni” iddiasıyla düzenlenen gösterilerde muhalif kurumlara, Alevi ve Kürt yurttaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı mahallelere, Suriyeli sığınmacılara, kendilerinkinden farklı inanç merkezlerine, kadınlara yönelik saldırı haberleri gelmeye başlamış ve saldırılardan 10 Ekim katliamında yitirdiğimiz barış güvercinlerimizin anısı da payını almıştır.

10 Ekim katliamında yitirdiklerimizin anısına saldıranlar, katliamı yapanlarla aynı zihniyettedir. DİSK-KESK-TMMOB-TTB ve 10 Ekim-Der olarak buradan tüm açıklığıyla ifade ediyoruz ki IŞİD katliamında yitirdiğimiz barış güvercinlerimizin anısı onurumuzdur ve bizler bedeli ne olursa olsun onurumuzu savunacağız!

Arkadaşlarımızın anısını da, ülkemizi de IŞİD zihniyetine ve IŞİD katliamlarının destekçilerine bırakmayacağız! Eşit, özgür, laik, demokratik ve barış içinde bir Türkiye’yi omuz omuza vererek kuracağız!‪ Darbeciler, diktatörler kaybedecek! Emek ‪kazanacak! ‎Barış ‪kazanacak! ‎Demokrasi kazanacak!

ITUC ETUC