Image Map

DÜNYA SENDİKALARI GÜVENCELİ İŞ VE GÜVENLİ İŞYERİ İSTİYOR

l20

G20 ülkelerinden sendikaların katıldığı L20 Zirvesi, Çin’in başkenti Pekin’de “Yeni Ekonomik Büyüme Modelleri” gündemiyle başlıyor.

“Nitelikli istihdam”, “Mesleki eğitim”, “Dijitalleşmenin İstihdama Etkileri”, “İklim Değişikliği” ve “Sendikal haklar” gibi konuların görüşüleceği toplantının sonuçları G20 Ekonomi Bakanları toplantısına iletilecek.

L20 Zirvesi’ne katılmak üzere Çin’e giden DİSK heyeti Çin Komünist Partisi’ni (ÇKP), Çin Sendikalar Federasyonu’nu (ACFTU), Uluslararası Sosyal Bilimler Enstitüsü’nü ve çeşitli basın kuruluşlarını ziyaret edecek. DİSK Genel Başkanı Kani Beko “İstihdamın Geleceği” başlıklı konferans kapsamında bir konuşma yapacak.

kanibeko

2016 yılı G20 Dönem Başkanlığı’nı Çin Halk Cumhuriyeti yürütüyor. Çin başkanlığındaki G20 faaliyetlerini “Yaratıcılık ve Hoşgörüye Dayalı Dünya Ekonomisi” sloganıyla sürdürüyor.

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu’nun (ITUC) öncülüğünde faaliyet yürüten L20 “nitelikli istihdam yaratan, sürdürülebilir ve çevre dostu” bir büyüme modelini savunuyor. ITUC, asgari ücret, işçi hakları, sosyal güvenlik sisteminin yaygınlaşması, sürdürülebilir, yeşil ve kapsayıcı büyüme, gelir dağılımında adalet, finans sektörünün düzenlenmesi gibi taleplerini G20 Zirvesi’ne iletecek.

TUAC (OECD Sendika Danışma Komitesi) Genel Sekreteri John Evans Pekin’de başlayan L20 toplantısıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“İşsizlik ve düşük ücretler küresel ekonomi için en önemli tehditler olmayı sürdürüyor. Bugün dünya genelinde çoğu kadın 201 milyon işsiz var, 15-24 yaş aralığındaki işsizlerin sayısı 74 milyona varıyor. Gerekli adımlar atılmazsa bu rakamlara 3 yıl içinde 100 milyon kişi daha eklenecek. Milyonlarca işçinin çok kötü koşullar ve çok düşük gelirle çalıştığını dikkate alırsak; ‘işsizlik ve istihdamın niteliği’ Çin Halk Cumhuriyeti başkanlığındaki G20’nin temel gündemleri olmalı.”

John Evans ayrıca G20 ülkelerini “İklim değişikliğine karşı sürdürülebilir bir gelişme modeli için Paris İklim Sözleşmesi’ne ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedefleri’ne uymaya” çağırdı.

ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow ise L20 Zirvesi’yle ilgili yaptığı açıklamada şu noktaları vurguladı;

“İşçilerin ve işçi ailelerinin umuda ihtiyacı var. Güvenceli işler, güvenli işyerleri ve insanca yaşamaya yetecek ücretler istiyoruz. G 20 hükümetleri uluslararası anlaşmalarda bu ihtiyaçları gözetmeli ve nitelikli istihdam yaratacak yatırımlar yapılmalı.

G20 ev sahibi Çin başta olmak üzere hükümetler küresel iklim değişikliğine karşı adil bir dönüşüm için ulusal eylem planlarını hayata geçirmeli. Çin bu vesileyle Paris İklim Anlaşması’nı imzalamalıdır.

İşsizliğin tehlikeli boyutlara vardığı bir dönemdeyiz. Diğer yandan dijitalleşme ve sanayideki dönüşüm hem istihdam rakamlarını hem de istihdamın biçimlerini değiştiriyor. Dijitalleşmenin ve küresel iklim değişikliğinin istihdama etkilerini Çalışma Bakanları ile tartışacağız.”

ITUC’un G20 hükümetlerinden beş talebi var; “tedarik zincirlerinde şeffaflık”, “güvenceli iş”, “güvenli işyeri”, “asgari yaşam ücreti” ve “toplu sözleşme düzeni”.

Türkiye’den DİSK, Türk-İş ve Hak-İş’in de L20 toplantılarına katılması bekleniyor. Çalışma Bakanı Süleyman Soylu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve çok sayıda hükümet yetkilisi de G20’nin çeşitli toplantılarına katılmak üzere Çin’de bulunuyor.

l20turkey

L20 Zirvesi’ne katılmak üzere Çin’e giden DİSK heyeti Çin Komünist Partisi’ni (ÇKP), Çin Sendikalar Federasyonu’nu (ACFTU), Uluslararası Sosyal Bilimler Enstitüsü’nü ve çeşitli basın kuruluşlarını ziyaret edecek. DİSK Genel Başkanı Kani Beko “İstihdamın Geleceği” başlıklı konferans kapsamında Rusya (FNPR), İngiltere (TUC) ve Fransa (CFDT) sendika konfederasyonlarının başkanlarıyla birlikte bir konuşma yapacak.

Kani Beko L20 Zirvesi’yle ilgili olarak yaptığı açıklamada ITUC’un Küresel Araştırması’nı hatırlattı ve şunları söyledi: “Araştırma sonuçlarına göre; dünyanın en büyük 50 şirketi için çalışan işçilerin sadece yüzde 6’sı bu şirketlerde kayıtlı… Söz konusu işçilerin yüzde 94’ü taşeronlar aracılığıyla, düşük ve adil olmayan ücretler alıyorlar. Sömürüye ve suiistimale dayalı bu modelin değişmesi gerekiyor. Bütün işçiler için kadrolu güvenceli iş ve güvenli çalışma koşulları istiyoruz. Çinlilerin dediği gibi ‘Karanlığa küfretmek yerine bir mum yakmalıyız’ L20 Zirvesi’nde buluşan dünya sendikaları olarak dünya işçilerine bir işaret fişeği göndereceğiz.”

 

ITUC ETUC