Image Map

6356 sayılı yasadaki değişiklikle ilgili TBMM’de görüşme

chpziyaret

DİSK Genel Başkanı Kani Beko ile Sosyal İş sendikamızın Genel Başkanı Metin Ebetürk, CHP Grup  Başkanvekili Levent Gök’ü ziyaret ederek, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi kanununun geçici 6’ncı maddesinin 2’nci fıkrasının değiştirilmesine dair görüş ve düşüncelerini paylaştı.

2009 Temmuz istatistiğine göre toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi alan sendikalar ile 2009 Temmuz istatistiğinin yayımından sonra 15/9/2012 tarihine kadar kurulmuş olan işçi sendikalarının yetki tespit başvurularında iki yıl süreyle yüzde 1 işkolu barajı aranmamasına dair düzenlemenin TBMM’den geçmesi için CHP Grup Başkanvekili Levent Gök’ten destek istendi.

Konu daha önce Aralık 2015’te DİSK ve DİSK üyesi sendikaların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesinde de gündeme gelmişti.

Çin’de gerçekleşen L20 toplantıları sırasında da DİSK ve Hak-İş Genel Başkanları’nın, ITUC Genel Sekreteri ve ETUC Genel Sekreter Yardımcısı’nın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Soylu ile görüşmesinde konu üzerinde müzakerelerde bulunulmuştu.

 

ITUC ETUC