Image Map

CUMHURİYETİ VE DEMOKRASİYİ YENİDEN KURMALIYIZ!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili açıklaması;

CUMHURİYETİ VE DEMOKRASİYİ YENİDEN KURMALIYIZ!

Cumhuriyete uzanan yolda önemli bir zaferin simgesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyoruz.

Cumhuriyetin temel, ilerici değerlerinin son yıllarda hızla tahrip edilmesinin ağır sonuçlarını yaşadığımız bir dönemde işçi sınıfını bir kez daha demokratik bir cumhuriyet için mücadeleye çağırıyoruz.

Cumhuriyetin temel ilkeleri, temel değerleri bellidir: Cumhuriyet demokrasidir, Cumhuriyet laikliktir, Cumhuriyet kardeşliktir, Cumhuriyet sosyal devlettir, Cumhuriyet hukuk devletidir.

Sürekli geliştirilmesi, ilerletilmesi gereken bu ilkelerin tam tersine sistematik olarak tahrip edilmesinin ağır sonuçlarına hep beraber tanık olmaktayız.

Bugün geldiğimiz noktada cumhuriyeti ve demokrasiyi yeniden kurmak gerekmektedir. Cumhuriyetin ve demokrasinin yeniden kuruluşunu işçiler olarak, kamu çalışanları olarak, halk olarak, bu ülkenin ezilen, ötekileştirilen her kesimi ile beraber yapmamız şarttır.

Eşitlikçi, özgürlükçü, halkçı, demokratik, laik ve sosyal bir cumhuriyet için işçi sınıfının omzuna önemli görevler düşmektedir.

Bu düşünceler ışığında, Cumhuriyeti kazanmamızın önemli bir eşiği olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı bir kez daha kutluyoruz.

ITUC ETUC