Image Map

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun İzmir Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenecek mitinge destek açıklaması

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun İzmir Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenecek mitinge destek açıklaması

NE DARBE NE OLAĞANÜSTÜ HAL! ÇÖZÜM DEMOKRASİ!

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu olarak 15 Temmuz askeri darbe girişimini bir kez daha lanetliyoruz. Üzüntümüz büyük, darbelere karşı tutumumuz tereddütsüzdür. Yüzlerce yurttaşımızın ölümüne, binlercesinin yaralanmasına yol açan bu kalkışma demokrasiye ve özgürlüklere kast etmiştir.

DİSK, başarılı olsun olmasın demokratik siyaseti sekteye uğratan bütün darbelere karşıdır. Parlamenter demokrasinin vazgeçilmezi olan yurttaş iradesine, çoğulculuğa herkes saygı duymalıdır.

DİSK olarak askeri darbeleri iyi biliriz. DİSK, darbelerden ve baskı rejimlerinden en fazla zarar görmüş örgütler arasındadır. 12 Eylül askeri darbesine giden süreçte kurucu Genel Başkanımız Kemal Türkler katledildi. Darbe sonrasında faaliyetlerimiz durduruldu, başta Genel Başkanımız Abdullah Baştürk olmak üzere 52 DİSK yöneticisi idamla yargılandı. Üyelerimiz işten atıldı ve tutuklandı. Grevler yasaklandı, işçi hakları budandı. Üyelerimiz silah zoruyla başka konfederasyonlara üye yapıldı. Darbelerin, demokrasiye ve işçi haklarına büyük zarar verdiği açıktır. Biz kimden gelirse gelsin bütün darbelere karşıyız ve karşı olmaya devam edeceğiz.

Bu ülkenin yurttaşları olarak nasıl darbecilere karşıysak, darbe gerekçesiyle hak ve özgürlüklerimizin gasp edilmesine de karşıyız. Askeri diktatörlüğün panzehiri, TBMM’yi devre dışı bırakan, demokratik hakların kullanımını, hukukun üstünlüğünü ortadan kaldıran Olağanüstü Hal uygulaması değildir. Askeri dikta girişimlerinin panzehiri demokrasidir. Darbeye en iyi cevap ülkemizin demokratikleşmesidir.

Türkiye’nin ihtiyacı işkence, linç, idam cezası ve Olağanüstü Hal ilanı değildir.

Türkiye’nin ihtiyacı TBMM’yi fiilen işlevsizleştirmek değildir.

Tüm bunlar sivil ve askeri darbelerin hedefleri ve amaçlarıdır.

Türkiye’nin ihtiyacı demokrasidir, laikliktir, barıştır, herkesin inancını özgürce yaşadığı, düşüncesini özgürce ifade ettiği, insanca yaşanacak bir ülkeyi el ele kurmaktır.

DİSK darbelerin ve her türlü dikta girişiminin karşısında emek, barış, demokrasi ve laiklik talepleriyle çıkmaya devam edecektir!

Türkiye’nin acilen çoğulcu ve özgürlükçü bir demokrasiyi hayata geçirmesi gerekmektedir.

Türkiye’nin içinde bulunduğu karanlık tablodan çıkması, askeri veya sivil darbe tehditlerinden kurtulması için emek, demokrasi ve barış güçlerinin ortak mücadelesi büyük önem taşımaktadır.

Bu şartlar altında, Konfederasyonumuz DİSK tüm işçileri, emekçileri yan yana, omuz omuza olmaya, 4 Ağustos 2016 Perşembe saat 18.30’da İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda buluşarak emek-barış-laiklik ve demokrasi talepleriyle Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenecek mitinge katılmaya çağırmaktadır. DİSK, ülkemizin bağımsız, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak var olmasını ısrarla savunmaya devam edecektir.

ITUC ETUC