Image Map

ÖZGÜR GÜNDEM SUSTURULAMAZ

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Özgür Gündem Gazetesi’nin kapatılmasına ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

“Darbeye karşı demokrasi” sözcüğünün sıklıkla kullanıldığı bugünlerde Özgür Gündem Gazetesi hakkında verilen kapatma kararını şiddetle kınıyoruz. Anayasa’da vurgulandığı gibi “basın hürdür ve sansür edilemez”. Özgür Gündem’in kapatılması açık bir sansür olduğu gibi, aynı zamanda Anayasa ihlalidir.

Basın özgürlüğünü ayaklar altına alan ve halkın haber alma hakkını ortadan kaldıran tüm uygulamaların siyasi olduğu ve demokrasiyle bağdaşmayacağı açıktır. Özgür Gündem hakkında verilen kapatma kararı ve ardından çalışanlarının gözaltına alınarak gazete binasının mühürlenmesi, bizlere 15 Temmuz darbe girişiminin faillerinin çeşitli televizyonları basarak yayını durdurmalarını hatırlatmaktadır.

İster üniformalı, ister sivil; kimden gelirse gelsin darbe dönemi uygulamalarını kabul etmemiz mümkün değildir. DİSK, kuruluşundan bugüne, tüzüğünde ve çeşitli organlarında defalarca aldığı kararlarda belirtildiği üzere evrensel temel hak ve özgürlüklere sahip çıkmayı kendine görev bilmiş, antidemokratik uygulamaların karşısında durmuştur.

Anayasa’ya göre “basın ve haber alma hürriyetini sağlayacak tedbirleri alması” gereken devletin, gazeteciliği yargıladığı, haber yapmayı “suç” saydığı, gazeteleri kapattığı bir ortamda demokrasiden bahsedilemez.

Sütunlarına “kandırılmış” olanların bugünkü itiraflarını taşıyan yayın organları el üstünde tutulup her türlü kolaylık ve teşvik sağlanırken; bugüne dek dağıtımcısından köşe yazarına 89 çalışanı katledilen, binası bombalanan, yöneticileri hapsedilen Özgür Gündem’in kapatılmasının Türkiye’nin demokratikleşmesine katkı sağlamayacağı ortadadır.

İfade özgürlüğü evrensel bir haktır ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararlarına göre “İfade özgürlüğü demokrasinin temelinde yer alır, demokrasinin gelişmesi için ve bireyin kendini gerçekleştirmesinin temel şartlarından biridir. İfade özgürlüğü sadece genel kabul gören veya zararsız ya da ilgilenmeye değmez görünen haber ve düşüncelere değil; aynı zamanda kızdıran, şok edici veya rahatsız edici haber ve düşüncelere de uygulanır; bunlar, demokratik bir toplumun olmazsa olmaz unsurları olan çoğulculuk, hoşgörü ve açık fikirliliğin gerekleridir.”

Bugün ülkemizin ihtiyacı, darbe dönemi uygulamaları değil, demokrasinin hayata geçirilmesidir.

Bugün ülkemizin ihtiyacı gazetelerin kapatılması değil; basın özgürlüğünün ve halkın haber alma hakkının sağlanmasıdır.

Gazetelerin tek bir manşetle çıktığı, tek bir kişinin koca bir medya havuzunun fiili patronluğunu yaptığı, iktidarın onay verdiği “tek ses”in dışında bir şey söylemek isteyenlerin hapse atıldığı bu ortamda, işini cesaretle yapan Özgür Gündem’in bir an önce açılmasını ve gözaltına alınan çalışanların derhal serbest bırakılmasını diliyoruz.

ITUC ETUC