Image Map

OHAL BAHANESİYLE İŞÇİ ÇIKARTILMASI HUKUKSUZLUKTUR

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, OHAL bahanesiyle işten çıkarılan Enerji-Sen Genel Merkez Yöneticisi Tarık Yüce ile ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

15 Temmuz darbe girişimi gerekçesiyle ilan edilen olağanüstü hal sırasında yaşanan hak ihlallerinden birisinin de Enerji-Sen Sendikamızın Genel Merkez Yöneticisi Tarık Yüce’nin başına geldiğini öğrenmiş bulunuyoruz.

İSKİ Esenyurt İşletmesinde sayaç okuma işçisi olarak çalışan Yüce, darbe girişimi ile ilgili İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma sonucunda 29 Ağustos günü açığa alınmış ve 7 Eylül günü işten atılmıştır. SGK işten çıkış kodu “36-OHAL/KHK” olarak işlenen yöneticimizin işten atılma sebebinin “bir sosyal medya paylaşımı” yüzünden olduğu kendisine belirtilmiştir.

Yöneticimizin işten atılmasına sebep olan sosyal medya paylaşımı “iş cinayetleri” ile ilgilidir. Enerji-Sen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sekreteri olarak görev yapan Yüce, sosyal medya üzerinden “AKP’li yıllarda 17 bin 57 iş cinayeti yaşandığı” bilgisini paylaşmış, bunun üzerine işten atılmıştır.

Bu gerekçe hukuksuzdur, keyfidir. İş cinayetleri ile ilgili paylaşımın darbe girişimiyle ilişkisi yoktur. İşten çıkarılma gerekçesi OHAL/KHK olamaz. İSKİ yönetimi suç işlemektedir. İş Kanunu’nu ve Anayasayı çiğnemektedir. Bir sendikacının temel görevlerinden biri işçilerin sağlığını korumaktır. Yüce görevini yapmıştır. İşçi haklarını korumak OHAL ile ilişkilendirilemez. Yüce’nin işten atılması sadece bireysel bir işlem değil sendikal hak ve özgürlüklerin de engellenmesidir. Sendikal faaliyetin engellenmesi de suçtur.

Yüce iyi bir DİSK’li olarak görevini yapmış ve herkesin bildiği iş cinayetlerinin AKP döneminde kat be kat arttığı, işçilerin can güvenliğinin ortadan kalktığı gerçeğini kamuoyu ile paylaşmıştır.

AKP iktidarları döneminde iş cinayetleri “kader, fıtrat” olarak nitelendirilmiş; bu cinayetlerin asli sorumluları cezalandırılmak bir yana, adeta ödüllendirilmiştir!

Son gelen ölüm haberleriyle birlikte yaklaşık 4 Soma katliamı kadar işçiyi, bu yılın ilk 8 ayında yitirdik.

15 Temmuz darbe girişimine karışanlar ve geçmişten bugüne tüm destekçileri, bugün hangi konumda bulunursa bulunsunlar, kesinlikle yargılanmalıdır. Ancak bir DİSK yöneticisini darbe ile ilişkilendirmek kimsenin harcı değildir!

Açıktır ki yöneticimiz, darbe girişimi bahane edilerek işten atılmıştır. Yöneticimizin işten atılma sebebi, kimsenin söylemediğini söylemesidir, iş cinayetlerine dikkat çekmesidir.

İstatistiklerin söylediği gerçek budur: AKP’li yıllarda en az 17 bin 57 iş cinayeti yaşanmıştır.

İSKİ Genel Müdürlüğü, darbe girişimini bahane ederek işçileri işten atacağına, henüz 10 ay önce Ümraniye’deki şantiyesinde Yücel Koca’nın bir iş cinayetinde katledilmesi olayındaki sorumluluğunu kabul etmeli, şantiyelerinde İLO kriterlerine uygun bir şekilde işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini almalıdır.

İSKİ Genel Müdürlüğü’nü acilen bu hukuk dışı uygulamaya son vermeye ve yönetici arkadaşımızı tekrar işbaşı yaptırmaya çağırıyoruz.

ITUC ETUC