Image Map

OLAĞANÜSTÜ HUKUSUZLUĞA, OLAĞANÜSTÜ SÖMÜRÜYE HAYIR!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Nakliyat İş sendikamız üyesi işçilerin hak aramalarına yönelik engellemelere ilişkin açıklaması

nakliyat

OLAĞANÜSTÜ HUKUSUZLUĞA, OLAĞANÜSTÜ SÖMÜRÜYE HAYIR!

Nakliyat İş sendikamızın MSC/MEDLOG Lojistik’deki örgütlenmesine karşı hukuksuz bir saldırı sürdürülmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yetki tespiti için başvuru yapılmasının ardından değişik illerden 130 işçi işten atılmış, Bursa Gemlik’de bulunan işyerinden de 30 Nakliyat İş üyesi işçi kanunsuz lokavt uygulanarak işten atılmıştır.

İşçilerin sendika üyesi olmaları Anayasal bir haktır. İşveren Anayasal bir hakka saldırmakta, Bursa Valiliği ise işçilerin haklarına sahip çıkmasını engellemeye çalışmaktadır.

İşlerine ve sendikalı çalışma haklarına sahip çıkmak isteyen işçilerin, işyerinin önünde beklemelerinin OHAL gerekçesi gösterilerek yasaklanmasının ardından, bugün de Gemlik Meydanı’nda konuyla ilgili basın açıklaması engellenmek istenmiş, gözaltılar yaşanmış, sendikamızın ve işçilerin kararlı tutumu ile gözaltına alınanlar serbest bırakılmıştır.

İşveren gibi Bursa Valiliği de işçilerin haklarını yok sayarak hukuku çiğnemektedir.

İşçilerin Anayasal haklarına sahip çıkmak için yaptıkları eylemlerin, etkinliklerin “OHAL ilanını gerektirdiği” ifade edilen sebeplerle hiçbir ilgisi yoktur. Hak aramak için işyeri önünde toplanan işçileri dağıtmak ve engellemek mevcut OHAL’in amacına ve ölçülülük ilkesine aykırıdır. OHAL gerekçesiyle işçilerin hak aramalarının önüne engel getirmek hukuki değildir.

Son dönemlerde OHAL fırsatçılığı yaparak işçilerin haklarına yönelik saldırıların arttırıldığı görülmektedir. Olağanüstü Hal uygulaması “Olağanüstü sömürü” için fırsat olarak değerlendirilmektedir.

Bu olağanüstü haksızlıklara, olağanüstü hukuksuzluklara karşı direnmek bir haktır.

OHAL hukuksuzluklarına derhal bir son verilmeli, sendikalı oldukları için işten atılan işçiler işe geri alınmalıdır.  

MSC/MEDLOG LOJİSTİK İŞÇİSİ YALNIZ DEĞİLDİR!

ITUC ETUC