Image Map

Uluslararası Kadın Emeği Konferansı tamamlandı

DİSK Kadın Komisyonu, Hollanda Sendikalar Konfederasyonu (FNV) ve Rosa Lüksemburg Vakfı tarafından ortak olarak düzenlenen Uluslararası Kadın Emeği Konferansı iki günlük programını tamamladı.

DİSK’e bağlı sendikalarda örgütlü kadınların, barış imzacısı kadın akademisyenlerin, meslek odalarında çalışan kadınların, gazetecilerin ve kadın emeği üzerine çalışan akademisyenlerin yan yana geldiği ve kadın işçilerin işyerlerinde yaşadıkları sorunlar ile örgütlenme olanaklarının tartışıldığı Konferansa DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu ile DİSK üyesi sendikaların şube başkanları, yöneticileri ve üyeleri, Hollanda ve Alman sendikalarından kadın temsilciler katıldı.

Konferansın ilk gününde Almanya, Hollanda ve Türkiye’den temsilcilerin işyerleri, sektörler ve sendikaların rolü üzerine yapılan sunumlarla başladı. Sunumların ardından iki gruba ayrılan kadınların yaptıkları atölyelerde güvencesiz çalışmanın yaşamlarına nasıl yansıdığından, kadın emeğinin örgütlenme olanaklarına, uluslararası düzeyde ortak mücadele yöntemlerine kadar birçok konuda tartışmalar yürütüldü.

Konferansın ikinci günü Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şemsa Özar’ın sunumuyla başladı. Kadın işçilerin, sınıfsal mücadelenin yanı sıra erkek egemen toplum düzeniyle, ırkçılıkla, anti demokratik uygulamalarla mücadele etmek zorunda kaldığından bahsedilen sunumda, böylesine geniş bir alanla mücadele edebilmek için sendikaların stratejiler geliştirmesi, mücadele araçları belirlemesi ve kısa ve uzun vadeli planlar çıkarması gerektiğinin altını çizildi.

Şemsa Özar’ın sunumundan sonra 2. oturumda Türkiye, Almanya ve Hollanda’da çalışma yaşamında kadının yeri ve örgütlenme olanakları tartışıldı. Direnen kadınların deneyim aktarımıyla devam eden Konferans, Tedi’de, Divan’da, Bakırköy Belediyesinde, Taksim Eğitim Araştırma Hastanesinde direnen işçilerin deneyimleriyle zenginleşti. Kocaeli Üniversitesi’nde KHK ile işten atılan Doç. Dr. Aynur Özuğurlu işten atılan 19 akademisyenin barış imzacısı olmasının yanı sıra, sermayeye ve güç odaklarına karşı emeğin haklarını, laik bilimsel eğitimi, kent hakkını savunan akademisyenler olduklarını belirtti.

Konferansın son kısmında DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, eşitsizliğin giderek arttığı toplumda en yoksul kesimi kadınların oluşturduğununun altını çizdi.

Kapitalizmin dayattığı güvencesizlik, erkek egemenliğinin yarattığı güvencesizlik, rejimin dayattığı güvencesizlik gibi çok yönlü kuşatma altında olan kadınların örgütlenme olanaklarının tartışıldığı konferansta, kadın emeğinin örgütlenmesinin sendikal stratejinin parçası olması gerektiği ve kadın hareketinin tarihsel birikimine dayanarak bir emek stratejisi oluşturulması gerektiği vurgulandı.

whatsapp-image-2016-09-24-at-17-41-23

whatsapp-image-2016-09-24-at-17-41-26

whatsapp-image-2016-09-25-at-12-41-28

whatsapp-image-2016-09-25-at-12-41-29

whatsapp-image-2016-09-25-at-12-41-31

whatsapp-image-2016-09-24-at-17-41-25

whatsapp-image-2016-09-25-at-17-40-53

whatsapp-image-2016-09-25-at-15-26-59
whatsapp-image-2016-09-24-at-17-41-24

ITUC ETUC