Image Map

CUMHURİYET YAŞASIN! YAŞASIN CUMHURİYET!

cumhuriyet

Demokrasiyi, laikliği, barışı, sosyal devleti, hukuk devletini yaşat ki;

CUMHURİYET YAŞASIN! YAŞASIN CUMHURİYET!

 DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Cumhuriyet’in 93’üncü yılı nedeniyle yaptığı açıklama

Cumhuriyet demokrasidir, Cumhuriyet laikliktir, Cumhuriyet “yurtta barış, dünyada barış” ilkesidir, Cumhuriyet kardeşliktir, Cumhuriyet sosyal devlettir, Cumhuriyet hukuk devletidir.

Sürekli geliştirilmesi, ilerletilmesi gereken bu ilkelerin tam tersine sistematik olarak tahrip edilmesinin ağır sonuçlarına hep beraber tanık olmaktayız. Kuruluşunun 93’üncü yılında Cumhuriyetin temel, ilerici değerleri hızla yok edilmek istenmektedir. Bu koşullar altında, eşitlikçi, özgürlükçü, halkçı, demokratik, laik ve sosyal bir cumhuriyet için işçi sınıfının omzuna önemli görevler düşmektedir.

Cumhuriyet ile beraber kazanılan yurttaşlık haklarıyla, işçi sınıfının ekonomik-demokratik-sendikal-siyasal-sosyal haklarının geliştirilmesinin önünün açıldığı unutulmamalıdır.

Bu düşünceler ışığında “Demokrasiyi, laikliği, barışı, sosyal devleti, hukuk devletini yaşat ki Cumhuriyet Yaşasın! Yaşasın Cumhuriyet!” diyor, tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyoruz.

ITUC ETUC