Image Map

Özel İstihdam Büroları Anayasa’ya aykırı

“Yeni Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği” ile ilgili DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun açıklamasının gazetelere yansımaları

Yurt

Yurt

a-evrensel

Evrensel

ITUC ETUC