Image Map

ÜÇLÜ DANIŞMA KURULU ANKARA’DA TOPLANDI

uclu4

ÜÇLÜ DANIŞMA KURULU ANKARA’DA TOPLANDI

Üçlü Danışma Kurulu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda 12 Ekim 2016 tarihinde toplandı. DİSK adına toplantıya DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Genel Başkan Yardımcısı Cafer Konca, Yönetim Kurulu üyesi Kanber Saygılı, Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün ve Genel İş uzmanı Çağdaş Küpeli katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun hükümetin icraatlarına dair bir sunuşu ile başlayan Üçlü Danışma Kurulu’nda taraflar önümüzdeki döneme beklentilerini ve düşüncelerini aktardı.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko konuşmasına başlarken dağıtılan bloknottaki “15 yaşındaki çocukların çalıştırılması suçtur” ifadesine dikkat çekti ve “Şimdi biz bunu pankartla 4+4+4 etkinliğine katıldığımızda bize soruşturma açıldı size de açılabilir” dedi. Çocukların tehlikeli ve çok tehlikeli işler de dahil olmak üzere zihnen ve fiziken hazır olmadıkları işlerde çalıştırıldığına dikkat çeken Kani Beko, “Çocuklar için bir çalışma yapılacaksa biz DİSK olarak elimizden geleni yaparız” dedi.

Konuşmasında DİSK’in 12 Eylül darbesinde en fazla bedel ödemiş konfederasyon olduğuna değinen Kani Beko DİSK’in 15 Temmuz’daki darbe girişine karşı da tavrının net olduğunu vurguladı ve darbe girişiminde bulunanları lanetlediğini ifade etti.

Darbe girişimi içinde bulunanların yargılanması gerektiğinin altını çizen DİSK Genel Başkanı, bu yargılamaların evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde olması gerektiğini söyledi ve yaşanan mağduriyetlere dikkat çekti.

Beko, “FETÖ operasyonu gerekçe gösterilerek 100 bine yakın ihraç edilen ve görevden alınan ve mağdur olan kamu görevlilerinin görevlerine iade edilmesi gerekmektedir” dedi.

Öte yandan KHK ile bu memleketin yönetilemeyeceğine dikkat çeken Kani Beko, darbecilerin bombaladığı TBMM’de 550 milletvekili ile parlamenter sistemin çalıştırılması gerektiğini vurguladı.

Kayyum atanan belediyelerde işçilerin tedirgin olduğuna değinen DİSK Genel Başkanı Beko, işçilerin atılması veya iş güvencelerinin ortadan kaldırılmasının kabul edilemez olacağının altını çizdi ve “Belediyelere kayyum atanma uygulamasına son verilerek atanan kayyumlar yerine halkın seçmiş olduğu belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri görevlerine iade edilmelidir” dedi.

DİSK’in üç acil talebi olduğunu vurgulayan Kani Beko, bunları “Taşeron işçilere kayıtsız şartsız kadro, kıdem tazminatıma dokunma ve zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemine hayır” olarak özetledi.

“Kıdem Tazminatının kesinlikle tartışılmasından yana değiliz. Kıdem tazminatının olmadığı yerde işçilerin iş güvencesi olmaz” diyen Kani Beko, bundan önceki fon deneyimlerinin işçiler açısından olumsuz sonuçlarına dikkat çekti.

“Taşeron işçiler her yerde kadro istiyor” diyen Beko, “Taşeronda çalışan işçi arkadaşlarla ilgili sosyal diyalog mekanizmalarını tam olarak işleterek yeni bir çalışmayı hep birlikte yapalım. Taşeron işçilerin yüzünü güldürelim” ifadeleriyle kadro talebini tekrarladı.

İş cinayetlerine de dikkat çeken Kani Beko, ILO kriterleri uygulansaydı işçilerin ölmeyeceğinin Soma’da duruşmalarda ifade edildiğini hatırlattı.

2015 yılında DİSK’in yaptığı çalıştay sonucu, kişi başına düşen milli gelir baz alınarak yapılan hesaplama sonucu  asgari ücretin 1800 TL olması gerektiğini söylediklerini ifade eden Kani Beko bu rakamın geçen yıllarda  uygulanmadığını söyleyerek “1 Ocak 2017’de umarım bu ücret kişi başına düşen milli gelir oranında uygulanır” dedi.

Kiralık işçi yasasının Anayasa Mahkemesi’nde olduğunu hatırlatan DİSK Genel Başkanı, bunun kölelik sistemi olduğunu vurguladı. Kani Beko, uzaktan ve tele çalışma gibi düzenlemelerin de kadınları eve kapatma sistemi olduğunu söyledi.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, baraj altı kalan sendikalara nedeniyle işçilerin toplu sözleşme hakkından faydalanamadığına da değinerek, bu konudaki engellerin kaldırılmasını istedi.

uclu1

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bakanlık Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda düzenlenen Üçlü Danışma Kurulu Toplantısı'nın açılışında konuşma yaptı. ( Güven Yılmaz - Anadolu Ajansı )

uclu3

ITUC ETUC