Image Map

YÖNETMELİK BELİRSİZLİKLERİ GİDERMİYOR: KİRALIK İŞÇİLİK ANAYASA’YA AYKIRIDIR

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun “Yeni Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği” ile ilgili açıklaması

oib3

Yeni Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği 11 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Yönetmelik 20.5.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 6715 sayılı yasa ile getirilen kiralık işçilik uygulamasına ilişkin ayrıntıları düzenliyor ve işçi simsarlığı dönemini resmen başlatıyor.

Yeni Özel İstihdam Büroları yönetmeliği kiralık işçi çalıştırılmasına ilişkin usulleri ayrıntılı olarak düzenliyor. Yasada var olan düzenlemeleri detaylandıran yeni yönetmelik yasada belirsiz olan hususlarda ise bir açıklık getirmiyor.  Yönetmelik kiralık işçilik uygulamasının ortaya çıkaracağı sorunları ve belirsizlikleri azaltmıyor, bunları aynen koruyor.

Yönetmeliğe göre kiralık işçinin işvereni talimatı altında çalıştığı işveren değil, özel istihdam bürosu olacak. Mevsimlik tarım işleri ve ev hizmetlerinde süre sınırı olmaksızın kiralık işçi çalıştırılabilecek. Diğer işlerde ise kiralık işçi sözleşmesi dört ay süreyle kurulabilecek ancak sekiz ayı aşmamak üzere iki kez yenilenebilecek.

Kiralık işçi sayısı işletmenin mal ve hizmet üretim kapasitesinin öngörülmeyen şekilde artması durumunda işyerinde çalışan işçi sayısının dörtte birini geçemeyecek. Ayrıca 10 ve daha az işçi çalıştıran işyerlerinde kiralık işçi sayısı beşi geçemeyecek. Bu haller dışında sayı sınırı olmaksızın geçici işçi çalıştırılabilecek.

Yönetmelikte işverenlerle ilgili “geçici işçi çalıştıran işverenin hak ve yükümlülükleri” başlığı yer alırken işçiler için “geçici işçinin yükümlülükleri” başlığı yer alıyor. İşçilerin hakları başlığı yer almıyor.

Yeni yönetmelik yasada değinilmeyen ve belirsiz olan konularda açıklık ve yeni bir düzenleme getirmiyor. Bu hususları şöyle sıralamak mümkün:

  • Kiralık işçilerin boşta geçen süreleri için ödeme yapılmayacak.
  • Yönetmelik kiralık işçilerin kıdem ve ihbar tazminatlarına ilişkin belirsizliği gidermiyor.
  • Eşit işlem ilkesine ilişkin belirsizlik sürüyor. Kiralık işçiler çalıştıkları dönemde işyerindeki sadece sosyal hizmetlerden eşit muamele ilkesine göre yaralanacaklar. Ekonomik haklardan eşit yararlanmaya ilişkin düzenleme yok.
  • Kiralık işçilerin sendikal örgütlenme, toplu pazarlık ve grev haklarına ilişkin belirsizlikler sürüyor.
  • Kiralık işçilerin hangi işkoluna göre örgütleneceği belirsizliğini koruyor. Yönetmelik bu konuya değinmiyor.
  • Kiralık işçilerin fiilen çalıştıkları işkolunda değil özel istihdam bürosunun faaliyet gösterdiği (büro veya genel hizmetler) işkolunda örgütlenmeleri gündeme gelebilecek.
  • Yönetmelik özel istihdam bürolarının merkez ve şube şeklinde faaliyet sürdürmesine olanak veriyor. Bu durumda bürolar işletme olarak faaliyet yürütebilecek. Sendikal örgütlenme söz konusu olduğunda özel istihdam bürosunun tüm işçilerinin dikkate alınması gündeme söz konusu olacak. Binlerce, on binlerce kiralık işçi ile sözleşme yapmış bürolarda örgütlenme imkansız hale gelecek.
  • Yönetmelik kiralık işçilerin toplu iş sözleşmesi hakkı konusunda da düzenleme içermiyor. Düzensiz ve belirsiz süreli çalışacak kiralık işçilerin toplu iş sözleşmelerinin nasıl yapılacağı belirsiz.
  • Yönetmelik grev hakkı konusunda da açıklık getirmiyor.
  • Kiralık işçilerin sendikalaşma, toplu pazarlık ve grev haklarını mevcut sistem içinde kullanmaları neredeyse imkansız.

Yeni yönetmelik kiralık işçiliği pekiştirirken yasada var olan belirsizlikleri gidermeyip işçi aleyhine yeni uygulamalara kapı aralıyor.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu olarak kiralık işçiliğin Anayasa aykırı olduğu yönündeki görüşümüzü tekrarlıyoruz. Konfederasyonumuzun katkılarıyla CHP tarafından Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvurunun değerlendirilerek bir an önce iptal kararı verilmesini bekliyoruz.

Not: Konfederasyonumuz tarafından hazırlanan “Kiralık İşçilik Anayasa’ya Aykırıdır” başlıklı raporumuza aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir

http://disk.org.tr/wp-content/uploads/2016/07/6715-AYM-DISK-RAPOR-1-Temmuz-2016-SON.pdf

ITUC ETUC