Image Map

“Hayatımızı kazanırken kaybetmemek için örgütlenmeye!”

img_1467

DİSK’in düzenlediği 1. Uluslararası İşçi Sağlığı ve Güvenliği Konferansı “Hayatımızı Kazanırken Kaybetmemek İçin Bir Örgütlenme Alanı Olarak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” sloganıyla 26-27 Kasım 2016 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşti.

img_0949

Konferans, iş cinayetlerinde yitirdiklerimiz için saygı duruşuyla başladı

img_0954

Konferansın açılış konuşmasını yapan DİSK Genel Başkanı Kani Beko ülkemizde işçi sağlığı ve iş güvenliği alanı çökmüş durumda olduğunun altını çizerek DİSKin bu alana dair taleplerini anlattı. “Tüm bu taleplerimizin bir tek amacı var. İşçiler hayatlarını kazanmaya çalışırken kaybetmesinler” diyen Kani Beko, işçinin de bir insan olduğunu hatırlatmak zorunda kaldığımız günlerden geçtiğimizi ifade etti.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun konuşmasının tam metni için tıklayınız. 

img_0987

Konferansın ilk oturumunun moderatörlüğünü DİSK İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Dairesi Müdürü Tevfik Güneş yaptı. “Türkiye’de İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliğinin Ekonomi-Politiği” başlıklı oturumdaki ilk sunuşu yapan DİSK Genel Koordinatörü Doç.Dr. Hakan Koçak, doğa-kentlerin metalaşması ve emeğin metalaşması ilişkisini ortaya koyarak “işçileri akıl ve bilimden, laiklikten uzaklaştırarak” iş cinayetlerinin asıl sebeplerinin üzerine gidilmesinin engellendiğini vurguladı. Doç. Dr. Emre Gürcanlı da işsizlik ile iş cinayetleri arasındaki bağlantıya dikkat çekerek “İşsizlik arttıkça işçilerin işten kaçınmaları azalıyor. İşsizlik oranlarının düşük olduğu ülkelerde işçiler, çalışma alanlarında, koşullarında daha seçici olabiliyorlar” dedi

img_1048

“İşçi Sağlığı İş Güvenliğinde Sendikaların Ve Meslek Örgütlerinin Görevleri, Deneyimler” başlıklı oturumda, moderatörlüğü DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Kanber Saygılı yaptı. KESK MYK üyesi Fatma Çetintaş “Kamuda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” üzerine bir sunuş yaparken, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Besleme Soma başta olmak üzere madenlerde yaşanan iş cinayetlerinin nasıl gerçekleştiğini ve üzerinin nasıl örtüldüğünü anlattı. “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğine TTB Gözüyle Bakış” başlıklı bir sunum yapan Dr. Nazmi Algan ise işyeri hekimliği alanında yaşanan sorunları ve meslek hastalıklarının nasıl görünmez kılındığını gözler önüne serdi.

img_1176

Konferansın ikinci gününde DİSK Uluslararası İlişkiler Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık’ın moderatörlüğünde uluslararası sendikal deneyimler tartışıldı. Hollanda Sendikalar Konfederasyonu (FNV) temsilcisi Ton Kitzen, sendikalaşma oranının artmasıyla İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği önlemleri arasındaki doğru orantıyı gözler önüne seren bir sunuş yaptı. İSİG Meclisi üyesi ve MSGSÜ öğretim üyesi Aslı Odman ise çalışmanın sağlığa zararlarından ve bu zarara karşı başarılı uluslararası mücadele deneyimlerinden örnekler verdi.

img_1271

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği mücadelesinin tartışıldığı forum bölümünün moderatörlüğünü İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nden Dr. Şeref Özcan yaparken, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun çerçeve sunuşunda mücadelenin temel talepleri ile araçlarını anlattı

img_1414

Gazeteci yazar İsmail Saymaz, Fıtrat kitabını anlattığı söyleşisine başlarken kitapta söyleşi yaptığı Limter-İş Genel Sekreteri Hakkı Demiral’ı kürsüye çağırarak “Bu kitabı işçiler yazdı, bana temize çekmek kaldı” dedi. Saymaz özelleştirme ve taşeronlaştırma süreçleri ile iş cinayetlerindeki artışın bağlantılarını ortaya koydu.

Konferansın sonunda, bir çok festivalden ödülle dönen, inşaat işçilerinin yaşamını ve iş cinayetlerini anlatan Babamın Kanatları filmi izlendi ve gösterimin ardından filmin yapımcısı Soner Alper soruları yanıtladı

Konferansın sonunda, bir çok festivalden ödülle dönen, inşaat işçilerinin yaşamını ve iş cinayetlerini anlatan Babamın Kanatları filmi izlendi ve gösterimin ardından filmin yapımcısı Soner Alper soruları yanıtladı

img_1219

 

 

ITUC ETUC