Image Map

8. Sosyal İnsan Hakları Ulusal Sempozyumu’na DİSK’ten destek

Sosyal İnsan Hakları Ulusal Sempozyumu’nun sekizincisi bu yıl Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, İş Müfettişleri Derneği ve DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası’nın katkılarıyla düzenleniyor. 

Bu yıl sekizincisi düzenlenen Sosyal İnsan Hakları Ulusal Sempozyumu, “Sosyal İnsan Hakları ve Toplumsal Cinsiyet” temasıyla 10 Aralık 2016’da başlıyor. Kocaeli’de DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası Konferans Salonu’nda gerçekleşecek olan sempozyuma sunulan tebliğlerin kitabı DİSK tarafından yayımlanacak.

Düşünce ve ifade hak ve özgürlüklerini kullandıkları için üniversiteden ihraç edilen Prof.Dr. Kuvvet Lordoğlu, Doç.Dr. Mahmut Hakan Koçak, Doç.Dr. Mehmet Rauf Kesici ve Ydr.Doç.Dr.Derya Keskin ithaf edilen sempozyumun broşüründe şu ifadelere yer veriliyor:

“Sadece olumlu karşılanan ya da kimseye saldırgan gelmeyen ya da insanların kayıtsız kalabildiği bilgi ve fikirler değil, saldırgan gelen, sarsıcı nitelik taşıyan ya da rahatsız eden fikirler de; demokratik toplumun vazgeçilmez özellikleri olan çoğulculuğun hoşgörünün ve açık fikirliliğin gerekleridir.”

Sempozyumun internet sitesi için tıklayınız

Sempozyumun programı:

Kayıt : 09:00 – 09:30

Açılış : 09:30 – 10:00

Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu

Düzenleme Kurulu Üyesi

Açılış Bildirisi : 10:00 – 10:45

Prof. Dr. Ahmet Makal

“İnsan Hakları / Sosyal İnsan Hakları ve Sanat”

Ara 10:45 – 11:00

 I. OTURUM 11:00 – 12:30

SOSYAL İNSAN HAKLARI VE TOPLUMSAL CİNSİYET

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu

Meryem Koray

“Sosyo-Ekonomik Hakların ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İstemlerinin Liberalizmle Sınavı”

Yasemin Özdek

“ Kadın Hakları Kuşatma Altında

Gülay Toksöz

“Kadın’dan Aileye Geçiş AKP Döneminin İstihdam Politikalarının Toplumsal Cinsiyet Açısından Analizi”

Tartışma 12:30 – 12:45

Öğle Yemeği: 12:45 – 14:00

 II.OTURUM 14:00 – 14:40

SANAT, EDEBİYAT VE SOSYAL HAKLAR

Oturum Başkanı:

Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu

Gökhan Bulut / Çağrı Kaderoğlu Bulut

“Sosyal Hakların Edebiyatta Ele Alınışı: Yaşar Kemal Röportajları”

Ceyhun Güler

“Uluslararası Sendikal Harekete İlişkin

Heteroseksüel-Hegemonik Bir Söylem Sorgulaması”

Tartışma 15:40 – 15:00

Ara 15:00 – 15:20

 III. OTURUM 15:20 – 16:20

SOSYAL GÜVENLİK, SOSYAL REFAH VE TOPLUMSAL CİNSİYET

 Oturum Başkanı:

Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir

Ayten Davutoğlu

“Refah Devletinin Kurucu Belgelerinde Kadının Adı Yok:

Beveridge Raporunun Cinsiyetçi Karakteri”

Nursel Durmaz

“Gelir Dağılımı Eşitsizliği İçin Bir Çıkış Yolu:

Sosyal Güvenlik Sistemi Politikalarını Feminist Kuramla Ele Almak”

Özge İzdeş

“Çalışma Hakkı ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: İstihdam Yaratma Programları”

Tartışma 16:20 – 16:40

Kapanış

Sosyal İnsan Hakları Sempozyumları ve Geleceği

“Sonsöz: Sempozyumları Kapatmıyorum, Kapattırmıyorum”

Mesut Gülmez

Betül Urhan

afis

ITUC ETUC