Image Map

DİSK “Asgari Ücret gerçekleri”ni açıkladı

DİSK’in “Asgari Ücret Gerçekleri”ni açıkladığı basın toplantısı 8 Aralık 2016 Perşembe günü, Taksim Hill Otel’de yapıldı.

Basın toplantısına DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Başkan Yardımcısı Cafer Konca ve DİSK Yönetim Kurulu üyesi Alaaddin Sarı’nın yanı sıra sendikalarımızın genel başkanları, şube başkanları, genel merkez ve şube yönetim kurulu üyeleri, çok sayıda basın emekçisi ve akademisyen katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan DİSK Genel Başkanı Kani Beko, basının ve akademisyenlerin susturulmak istendiği bir dönemde açıklamaya katılan basın emekçilerine teşekkür ettikten sonra, DİSK’in yürüttüğü asgari ücret mücadelesinin tarihini ve asgari ücretin bu sene neden 2000 lira olması gerektiğini anlattı. Taşerondan kıdem tazminatına, emeklilerin sorunlarından OHAL gerekçesiyle işten atılan işçi ve emekçilere, iş cinayetlerinden asgari ücrete emeğin sorunlarını özetleyen DİSK Genel Başkanı Kani Beko, tek çözümün ortak mücadele olduğunun altını çizerek “Gücümüz birliğimizden gelir” dedi.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun ardından DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, DİSK-AR’ın asgari ücret ile ilgili raporunu sundu. Çerkezoğlu, işverenlerin ve hükümetin asgari ücrete dair iddialarını gerçeği yansıtmadığının verilerle sunduktan sonra, DİSK’in konuya dair taleplerini  sıraladı:

  • Asgari ücret geçim ücret olmalıdır
  • Asgari ücret hesabında uluslararası standartlara uyulmalı, işçinin ailesi de dikkate alınmalıdır
  • Asgari ücret tespitine ilişkin 131 Sayılı ILO Sözleşmesi onaylanmalı, Avrupa Sosyal Şartı’na asgari ücretle ilgili konan çekince kaldırılmalıdır
  • Asgari ücretin tespitinde bütün konfederasyonlara katılım hakkı sağlanmalıdır
  • Asgari ücret bütün çalışanlar için ortak saptanmalıdır
  • Asgari ücret tespitinde geçim koşulları, verimlilik ve milli gelir artışı dikkate alınmalıdır
  • Asgari ücret tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır
  • 2017 yılı için asgari ücret en az 2000 TL net olmalıdır

DİSK-AR raporunun sunumunun ardından gazetecilerin ve akademisyenlerin konuya dair soruları ve görüşleri alındı.

DİSK-AR Asgari Ücret raporunun tam metni için tıklayınız

Powerpoint sunuş için tıklayınız

ITUC ETUC