Image Map

ITUC 2016 İnsan ve Sendikal Haklar Raporu

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu’nun (ITUC) her yıl düzenlediği olarak yayınladığı İnsan ve Sendikal Haklar Raporu dünyada ve ülkemizdeki sendikal hakların durumuna ilişkin kapsamlı bir resim sunuyor. Raporun özeti konfederasyonumuz uzmanları tarafından Türkçeye çevrildi.

2016 Küresel Haklar İndeksi, işçi haklarının dünyanın neredeyse tüm bölgelerinde zayıflamış olduğunu gösteriyor. İndekse göre 2016 yılının ifade özgürlüğü ve demokrasiye yönelik saldırılar bakımından en kötü yıl olduğu düşünülüyor. Bazı ülkelerde daha ağır baskılar olmak üzere ifade ve toplanma özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar yüzde 22 artmış durumda, hakkında anket bulunan 141 ülkeden 50’sinde baskılar söz konusu.

İnsan ve Sendikal Hakların Sendikal Hak İhlalleri Yıllık Araştırmasının temel bulguları, 82 ülkede işçilerinin çalışma yasaları dışında bırakıldığını, ülkelerin üçte ikisinden fazlasında grev hakkı bulunmadığını ve ülkelerin yarısından fazlasında bazı işçilerin veya işçilerin tümünün toplu sözleşme hakkının reddedilmekte olduğunu ortaya koymaktadır.

Avrupa ve Orta Asya’daki ülkeler işçilere sendikal haklar bakımından en iyi şekilde koruma sağlamayı sürdürmüşse de, bu ülkelerde bu haklarda oldukça sert gerilemeler yaşandı. Sendikal faaliyetleri nedeniyle öldürülen işçi sayısında hafif bir azalma varken, işçilerin şiddete maruz kaldığı ülke sayısı 2015 yılında 36 iken, 2016’da 52ye çıkmıştır.

Raporda Türkiye 2016’da Kamboçya, Hindistan ve İran gibi ülkelerle birlikte çalışanlar için en kötü on ülke sıralamasında yer aldı. Türkiye’deki başarısız darbe girişimi şiddetle kınanırken sorumlular hakkındaki soruşturma ve kovuşturmaların hukukun üstünlüğü ilkesine uygun yürütülmesi çağrısında bulunuldu. 10 Ekim Ankara Mitingi’nde yaşanan katliam, KESK üyelerine yönelik baskı ve tutuklamalar, Renault işçilerinin barışçıl eylemlerine yönelik şiddet, Güneydoğudaki çatışmalarda hayatını kaybeden Genel-İş üyeleri ve tutuklanan gazeteciler de raporda yer bulan gelişmelerden bazılarıydı.

Raporun Türkçe özetini PDF formatında okumak için görsele tıklayınız… 

ITUC ETUC