Image Map

Şirvan ön inceleme raporunun gazetelere yansımaları

Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Madenköy’deki bakır madeninde meydana gelen faciayla ilgili olarak DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından bölgede yapılan inceleme sonrası oluşturulan ön inceleme raporunun basına yansımaları

BirGün

Evrensel

Özgürlükçü Demokrasi

ITUC ETUC