Image Map

GREV YASAKLARINA HAYIR!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Asil Çelik işyerindeki grevin yasaklanması ile ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Bursa/Orhangazi’de faaliyet yürüten ve 647 işçinin çalıştığı Asil Çelik işyerinde örgütlü sendikamız Birleşik Metal-İş’in başlatmak üzere olduğu grev, gece yarısı alınan bir Bakanlar Kurulu kararıyla 60 gün ertelendi.

Adına “erteleme” dense de bu kararın fiilen yasaklama anlamına gelen bir hak gaspı olduğu bilinmektedir.

Grev hakkı gibi evrensel bir hakkın, “milli güvenliği bozma” gibi soyut ve keyfi bir gerekçe ile gasp edilmesi hükümet tarafından bir gelenek haline getirilmiştir.

Türkiye’de grev hakkı fiilen yok edilmiştir. 12 Eylül darbecileri, grev hakkını sadece toplu sözleşme görüşmelerinde uyuşmazlık olması halinde tanımış ve bunun dışındaki tüm grev türlerini yasaklamıştı. AKP iktidarı ise 12 Eylül darbecilerinin yasaklarına sık ve keyfi bir biçimde başvurarak toplu sözleşme uyuşmazlıklarında grev hakkının kullanılmasını Bakanlar Kurulu kararları ile engellemektedir.

2003 ve 2004’te lastik ve cam, 2005’te maden, 2014’te cam ve maden, 2015’te metal ve bugün yine metal işkolundaki grevleri engellemeye yönelik kararlara imza atan AKP iktidarı, işçi sınıfının bu hakkını tamamen ilga etmektedir.

Keyfi olarak her etkili grevi durdurmak için ezbere kullanılan,  karar metinlerine kopyalanıp yapıştırılan “milli güvenlik” gerekçesinin işçi sınıfı için hiçbir inandırıcılığı yoktur!

Ülkeyi yönetenler için işçilerin kitlesel ölümü değil kitlesel grevi “güvenlik” sorunudur. Türkiye’de sadece geçen yıl 1970 işçi çalışırken ölmüştür. AKP döneminde 17 binin üzerinde işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirmiştir. 15 yıldır bu ölümler sürerken ne TBMM ne de Bakanlar Kurulu gece yarısı apar topar karar almıştır. Anlaşılan o ki bugünlerde çokça andıkları “millet” milyonlarca işçi ve ailelerinden değil bir avuç sermayedardan oluşmaktadır.

Kimse kimseyi kandırmasın! Grev yasaklarının gerekçesi milli güvenlik değildir! Gerçek amaç, işçinin evine götüreceği ekmeği, işverenin ve Yüksek Hakem Kurulu’nun insafına bırakmaktır!

Milyonların hakkını, hukukunu bir avuç azınlığın insafına terk eden düzen demokratik bir düzen değildir!

İşçi sınıfı, ekmeğini, kaderini ve haklarını hiç kimseye teslim etmeyecek, birliğini ve dayanışmasını güçlendirerek direne direne kazanacaktır!

Unutulmasın ki, sendikaları Birleşik Metal-İş’in çatısı altında işi, ekmeği için onurlu bir mücadele yürüten metal işçileri hiçbir zaman yalnız kalmayacaktır!

ITUC ETUC