Image Map

İŞÇİLERİ, ÇALIŞANLARI ZORUNLU BES’TEN CAYMAYA ÇAĞIRIYORUZ!

ZORUNLU BES UYGULAMASI BAŞLADI

İŞÇİLERİ, ÇALIŞANLARI ZORUNLU BES’TEN CAYMAYA ÇAĞIRIYORUZ!

İşçi ve memurların kendi iradeleri dışında zorunlu (otomatik) katılacakları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) uygulaması 1 Ocak 2017’de kısmen başladı. Hükümet kamuoyunda oluşan tepkileri yumuşatmayı hedefleyen bir yönetmelik yayımlayarak Zorunlu BES uygulamasını kademelendirdi ve öteledi.

2 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile hem özel sektörde hem de kamu sektöründe zorunlu BES kademeli hale getirildi.  1 Ocak 2017’de sadece çalışan sayısı bin ve üzerinde olan işyerleri zorunlu BES kapsamına girdi.

Zorunlu BES’e ilişkin kademeli geçiş takvimi özel sektörde aşağıdaki şekilde uygulanacak:

 • Çalışan sayısı bin ve üzerinde olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2017 tarihinden itibaren,
 • Çalışan sayısı iki yüz elli ve üzerinde ancak binden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/4/2017 tarihinden itibaren
 • Çalışan sayısı yüz ve üzerinde ancak iki yüz elliden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/7/2017 tarihinden itibaren
 • Çalışan sayısı elli ve üzerinde ancak yüzden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2018 tarihinden itibaren
 • Çalışan sayısı on ve üzerinde ancak elliden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/7/2018 tarihinden itibaren
 • Çalışan sayısı beş ve üzerinde ancak ondan az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2019 tarihinden itibaren

Kamu görevlilerinin zorunlu BES’e katılımı da kademeli olacak. Kamu görevlilerinin bir bölümü 1 Nisan 2017 tarihinde, bir bölümü ise 1 Ocak 2018’de zorunlu BES kapsamına alınacak.

6740 sayılı yasaya göre çalışanlar işverenler tarafından otomatik olarak BES’e dahil edilmektedir Çalışanlar zorunlu BES’e dahil edildiklerinin kendilerine bildiriminden itibaren iki ay içinde cayma hakkına sahiptir.  Ancak zorunlu BES yönetmeliği ile getirilen hükme göre BES’ten ayrılanların iki yılda bir tekrar sisteme dahil edilmesi söz konusu olabilecek. Böylece cayma hakkı iyica zorlaştırılmış olacak.

Konfederasyonumuz, işçileri ve tüm çalışanları 1 Ocak 2017’den itibaren kısmen uygulanmaya başlayan zorunlu BES’ten caymaya çağırmaktadır.  Çalışanlar sisteme dahil edildikleri tarihten başlayarak iki ay içinde cayma hakkını kullanmalıdır.

 • Zorunlu BES işçilerin iradesi dışında ücretlerinin yüzde üç azalması demektir
 • Zorunlu BES asgari ücrete yapılan 104 TL zammın yarısının kesilmesi demektir
 • Zorunlu BES bir emeklilik sigortası değil riske dayalı belirsiz bir yatırım sistemidir
 • Zorunlu BES’te ikinci emeklilik hayaldir
 • Zorunlu BES’te devlet garantisi yoktur
 • Zorunlu BES’te emeklilik aylığı garantisi yoktur

Bu nedenlerle çalışanları zorunlu BES’ten caymaya çağırıyoruz.

 • Zorunlu BES anayasaya aykırıdır. Herkes nasıl tasarruf edeceğine kendisi karar verir. Zorla tasarruf olmaz.
 • Zorunlu BES’in gerekçesi kalmamıştır.
 • Zorunlu BES’in temel gerekçesi tasarruf oranlarının düşüklüğü iddiası idi. TÜİK’in son açıkladığı tasarruf oranları Türkiye’de tasarruf oranlarının düşük olduğu iddiasını boşa çıkartmıştır.

Hükümeti zorunlu BES uygulamasından vazgeçmeye çağırıyoruz!

 

 

 

 

ITUC ETUC