Image Map

İzmir saldırısını lanetliyoruz!

İZMİR SALDIRISINI LANETLİYORUZ

DİSK Yönetim Kurulu adına DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun İzmir’de yaşanan saldırıya ilişkin yaptığı açıklama

Türkiye kara ve acılı günlerinden birini daha yaşadı.

Henüz yılbaşında yaşadığımız katliamın acısı taze iken, İzmir’de yaşanan bu saldırıyı lanetliyor; ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz.

Yurttaşların yaşam hakkına yönelik arka arkaya yaşanan saldırıların önlenmesi tabii ki ülkeyi yönetenlerin görevidir. Her terör ve şiddet eyleminin ardından, iktidar cephesinden de saldırıları kınayan ve lanetleyen açıklamalar görüyor, yayın yasaklarıyla karşılaşıyoruz. Ancak ne yazık ki yeni acılar yaşanmasının önüne geçilecek adımların atıldığını göremiyoruz.

Yürürlükte olan ve bir kez daha uzatılan OHAL rejimi, ülkemizde terörü ve şiddeti önlemekten çok, laiklik isteyenleri, gazetecileri, siyasetçileri hapse atmanın aracına dönüşmüştür.

Halkın gündemi can güvenliği iken, meclisin ülke içinde gerilimleri artıran Başkanlık gündemiyle meşgul bir ortamda terör ve şiddet eylemlerinin durması ne yazık ki mümkün olmamaktadır.

“İstikrar” söylemiyle iktidara gelenlerin attığı her bir adımın ülkeyi daha da istikrarsızlaştırdığı, ülkeyi teröre ve şiddete açık bir hale getirdiği ortadadır. Suriye politikasının acı sonuçları, ülkemizin Ortadoğu’daki çatışmaların bir alanı haline getirilmesinin ağır bedeli artık tahammül edilemez bir noktaya gelmiştir.

Terörle, şiddetle, çatışmayla, savaşla bu ülkenin hiçbir sorunun çözülemeyeceğini, ülkemizin ve insanlığın adım adım tüketilmekte olduğunu artık herkesin görmesini istiyoruz.

Bugün ülkemizin ihtiyacı barıştır, kardeşliktir, demokrasidir, eşitliktir, özgürlüktür. Bu değerlerin etrafında kenetlenmeye ve mücadele etmeye her zamankinden çok ihtiyacımız vardır.

Saldırıyı bir kez daha lanetliyor, kana ve gözyaşına doyan bu topraklarda acıların artık son bulmasını diliyoruz.

ITUC ETUC