Image Map

50’nci yıl etkinliğimizde DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun konuşması

DİSK’in 50’nci kuruluş yıldönümü nedeniyle 13 Şubat’ta Şişli Kent Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğin açılışında Genel Sekreterimiz Arzu Çerkezoğlu’nun konuşması

 

Değerli konuklar, Türkiye İşçi Sınıfının kadim dostları, DİSK’in yol arkadaşları, binlerce kilometre uzaklardan gelen yoldaşlarımız, sevgili mücadele arkadaşlarım,

Sizleri Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu adına, yarım asırlık mücadele örgütümüz DİSK adına saygıyla, sevgiyle, coşkuyla, umutla selamlıyorum, HOŞGELDİNİZ…

Her zaman birlikte yürüdüğümüz dostlarımız burada. DİSK’i var eden işçiler, ailelerimiz, genç yoldaşlarımız burada. Geçmişimizin ve geleceğimizin belleği aydınlarımız, sanatçılarımız, hiçbir kararnamenin ihraç edemeyeceği onurlu akademisyenlerimiz burada.  HOŞGELDİNİZ…

İşçi sınıfıyla ve emekçilerle kaderini ortaklaştıranlar;

Bu uğurda;

Makaleler, öyküler, şiirler, romanlar yazanlar…

Şarkılar, türküler söyleyenler…

Resimler, heykeller yapanlar…

Tiyatrolarda, sinema filmlerinde oynayanlar…

Avukatlığını, doktorluğunu, mühendisliğini, öğretmenliğini işçi sınıfıyla buluşturanlar,

Günü geldiğinde bizlerle birlikte bildiri dağıtan, afiş asan, mitinglere katılanlar…

Eşit-özgür ve kardeşlik içinde yaşanacak bir ülke ve bir dünya için, insanlık için endişe duyanlar…

Bu onurlu mücadelede mağdur edilenler, işkence görenler, hapis yatanlar…

HEPİNİZ HOŞGELDİNİZ!

Değerli Dostlar,

Yarım asır önce bu topraklarda Saraçhane Mitinginden, Kavel Direnişinden, Paşabahçe grevinden akıp gelen bir süreç sınıf hareketini bir yol ayrımına getirdi. Sermayenin saldırıları karşısında ya uzlaşmacılık ve teslimiyet, ya da sınıf sendikacılığı ve mücadele.

İşte DİSK, bu yol ayrımında, tam 50 yıl önce, tarihin o anında işçi sınıfının sermayeye verdiği cevaptır…

Bizim tarihimiz geleceğimizdir. O nedenle bugün DİSK, 1977’de Taksim’de yitirdiğimiz canlarımızdır… Bugün DİSK; Cizre’de Nihat Kazanhan, Gezide Berkin Elvan, Hopa’da Metin Lokumcu, Eskişehir’de Ali İsmail Korkmaz’dır…

Bugün DİSK, işten atılmalara, grev yasaklarına, taşerona, sendikasızlaştırmaya karşı DİSK’in bayrağını yükselten işçi kardeşlerimdir…

Aynı zamanda bugün DİSK, grevdeki annesinin elinden tutup direniş çadırına koşan küçük bir kız çocuğudur… Bugün DİSK, 50 yıllık onurlu tarihimiz ve hep birlikte kuracağımız özgür bir geleceğimizdir…

Sizleri, başta kurucu Genel Başkanımız Kemal Türkler, DİSK’i kuran ve bizlere teslim eden Abdullah Baştürk, Kemal Nebioğlu, Rıza Kuas, İbrahim Güzelce, Mehmet Alpdündar  ve nice yoldaşlarımız,

Fabrikalarda, madenlerde, tersanelerde, inşaatlarda iş cinayetlerinde yitirdiğimiz işçi kardeşlerimiz,

Başta 10 Ekim Ankara olmak üzere Suruç’ta Sultanahmet’te, Kayseri’de Gaziantep’te, Beşiktaş’ta tüm katliamlarda yitirdiğimiz canlarımız,

Ve bu topraklarda bağımsızlık, eşitlik, özgürlük, adalet; emek barış ve demokrasi mücadelesinde yitirdiğimiz tüm yoldaşlarımız anısına saygı duruşuna davet ediyorum.

Anıları mücadelemizin ışığı olacak…

Tekrar hoş geldiniz,  sağ olun, var olun, yüreğimiz her daim coşkulu, aklımız ve yolumuz açık olsun.

 

ITUC ETUC