Image Map

AKADEMİK KIYIMA HAYIR! BİLİMİN YÜZ AKI HOCALARIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ!

AKADEMİK KIYIMA HAYIR!

BİLİMİN YÜZ AKI HOCALARIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun yüzlerce akademisyeni ihraç eden Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili açıklaması

Yeni bir Kanun Hükmünde Kararname ile aralarında üniversitenin yüz akı bilim insanlarının da bulunduğu yüzlerce kamu görevlisi ihraç edildi. İhraç edilenler arasında ifade özgürlüğünü kullanarak barış isteyen bir bildiriyi imzalayan, demokrasinin, hukukun, emeğin ve insan haklarının ve barışın yılmaz savunucusu çok sayıda bilim insanı da var.

Türkiye üniversite geleneğinde çok köklü bir yeri olan Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden onlarca hocamız ihraç edildi. Marmara Üniversitesi’nden, aralarında anayasa hukukunun duayeni ve emeğin haklarının savunucusu Prof.Dr. İbrahim Kaboğlu ile Türk Tabipleri Birliği eski başkanı Prof.Dr. Özdemir Aktan hocalarımızın da bulunduğu çok kıymetli hocalarımız ihraç edildi. Diğer üniversitelerden alanlarında gurur kaynağı olan, bilimi hakkıyla yapan hocalarımız ihraç edildi.

Ömürleri darbelere, şiddete ve teröre karşı hukuk devleti ve insan hakları mücadelesi ile geçmiş hocalarımızın terörle ve darbeyle bağlantılı olma iftirası ile tasfiye edilmesini şiddetle protesto ediyoruz. Bu ihraçlarla bilime, demokrasiye, üniversiteye bir darbe daha vurulmuştur. Üniversite çoraklaşmıştır. Üniversiteler bilim kurumları olmaktan, özerk kurumlar olmaktan çıkmıştır. İfade özgürlüğü yoksa üniversite ve akademi de yoktur. OHAL KHK’ları amacından sapmış ve muhalifleri, demokratları, bilim insanlarını cezalandırma aracına dönüşmüştür. Darbeyle mücadele kisvesi altında bilime, hukuka ve demokrasiye peş peşe darbe vurulmaktadır. Haklarında hiçbir yargı kararı olmayan ve savunma hakkı dahi tanınmayan binlerce akademisyen ve kamu görevlisi toplu kıyıma uğramaktadır. OHAL KHK’ları anayasası hiçe sayan keyfi ve hukuksuz düzenlemeler haline gelmiştir.

Bu toplu kıyımlar sadece ihraç edilenleri değil, ülkenin geleceğini de tehdit etmekte, bilimsel eğitimle tanışmayan yeni nesiller vaat etmektedir. Üniversitenin ve akademinin yok edildiği bir ülkenin gelişmesi de, güçlü olması da mümkün değildir.

15 Temmuz darbesi başarılı olsaydı yapılacak olanlar şimdi OHAL KHK’ları ile yapılıyor. OHAL KHK’ları başkanlık rejimi geldiğinde neler yapılabileceğinin provasıdır. Başkanlık rejimi OHAL’den daha beter bir rejim olacaktır.

DİSK olarak bu keyfi ve hukuksuz ihraçlara karşı eşitliğin, özgürlüğün, barışın, demokrasinin ve emeğin üniversite kürsülerindeki sesi olan akademisyenlerin yanında olmaya devam edeceğiz!  Keyfiliğe ve hukuksuzluğa karşı, aklın, bilimin ve hukukun yanında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz.

ITUC ETUC