Image Map

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu DİSK’i ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu DİSK’i ziyaret etti. 3 Mart Cuma günü saat 12’deki ziyarette Bakan Dr. Mehmet Müezzinoğlu’na AKP milletvekili ve Hak-İş önceki dönem Genel Başkanı Salim Uslu da eşlik etti.

Müezzinoğlu ve Uslu’nun ziyaretinde DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK önceki dönem Genel Başkanlarından Süleyman Çelebi, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, DİSK Yönetim Kurulu üyeleri Alaaddin Sarı, Kanber Saygılı ve Mustafa Safvet Yahyaoğlu ile sendikalarımızın genel merkez ve şube yöneticileri katıldı.

Ziyarette kıdem tazminatı hakkının korunması, taşeron işçilerine ayrımsız kadro verilmesi, doğu ve güneydoğuda kayyum atanan belediyelerdeki işçilerin işe iade edilmesi, grev yasaklarına son verilmesi, sendikal haklar, DİSK üyesi sendikaların örgütlenmesine yönelik işyerlerindeki baskılar, işyerlerinde yetkili sendikanın referandumla belirlenmesi  gibi talepler DİSK Genel Başkanı Kani Beko tarafından dile getirildi.

Çalışma yaşamındaki bir çok sorunun ele alındığı bir saatin üzerinde süren görüşmenin sonunda DİSK’in bu konulara dair raporları ve taleplerini içeren bir dosya Bakan Müezzinoğlu’na sunuldu.

ITUC ETUC