Image Map

“Evet çıkarsa mahkemeler işçi lehine karar veremez”

DİSK Genel Başkanı Kani Beko İşçi Blokları Etkinlikleri kapsamında ODTÜ Mezunları Vişnelik Tesisleri’nde düzenlenen bir panele katılarak DİSK’in Anayasa referandumunda neden “hayır” dediğini anlattı.

Genel Başkanımızın yanı sıra, CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan’ın katıldığı panel 22 Mart Çarşamba akşamı gerçekleşti.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko panelde yaptığı konuşmada DİSK’in Anayasa konusundaki geçmiş çalışmalarına değindi ve ülkenin saygın Anayasa hukukçuları ve bilim insanlarının katkısı ile hazırlanan “Özgürlükçü, Eşitlikçi, Demokratik ve Sosyal Bir Anayasa İçin Temel İlkeler Raporu”nu hatırlattı.

Böylesi bir çalışma olmasına rağmen Türkiye’de Anayasa tartışılırken kimsenin DİSK’in kapısını çalmadığını, sadece DİSK’in değil hiçbir emek ve meslek örgütünün, sendikanın, demokratik kitle örgütünün ve hatta siyasi partilerin fikri alınmadan 15 günde alelacele bir Anayasa hazırlandığını söyledi.

“Bu Anayasa’da işçiler yok, köylüler yok, emekliler yok” diyen Kani Beko, Anayasa’nın işçilerin hiçbir talebine yanıt vermediğinin altını çizdi.

Toplumsal uzlaşma metni olması gereken anayasanın antidemokratik yöntemle hazırlandığı gibi içeriğinin de antidemokratik olduğuna değinen Kani Beko, Anayasa’nın işçilerin haklarını nasıl olumsuz etkileyeceğini örneklerle anlattı.

Kölelik koşullarında çalışmayı getiren Kiralık İşçi yasasının şu an Anayasa Mahkemesi’nde olduğunu hatırlatan Kani Beko, “Referandumda evet çıkarsa, üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen bir mahkemeden, AKP’nin çıkardığı işçi aleyhine bir yasa döner mi?” diye sordu.  Bu Anayasa geçerse işçilerin hiçbir hakkını mahkemelerde arayamayacağının altını çizen Kani Beko, bugün ülkede yaşananların da referandum sonrası Türkiye açısından ipuçları verdiğini belirtti.

OHAL döneminde onbinlerce kamu çalışanının, akademisyenin, gazetecinin işinden edildiğine dikkat çeken Kani Beko, 1500’e yakın DİSK üyesi işçinin de kayyım atanan belediyelerde ekmeğinden edildiğini söyledi ve “12 Eylül darbesi döneminde bile bu gibi uygulamalar için mahkeme kararı gerekirdi ya da başvuracak mahkeme olurdu, şimdi o da yok” dedi.

Darbelere ve antidemokratik her türlü yönelime karşı DİSK’in tarihte her dönem demokrasinin yanında olduğunu hatırlatan Kani Beko, tüm işçileri Hayır oyu vermeye çağırdı.

ITUC ETUC