Image Map

İstihdam demokrasi ile sağlanır (Özgürlükçü Demokrasi)

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun taşerona kadro ve işsizlik gündemleri ile ilgili Özgürlükçü Demokrasi dergisine verdiği demeç 

ITUC ETUC