Image Map

ITUC Genel Sekreter Vekili Wienen DİSK 50.Yıl etkinliğinde konuştu

ITUC Genel Sekreter Vekili Jaap Wienen’in DİSK’in 50. Kuruluş Yıldönümü’nde yaptığı konuşma  13 Şubat 2017 İstanbul

Arkadaşlar,

Bu önemli etkinliğe bizi davet ederek DİSK’in iki önemli özelliğini vurgulamış oldunuz; “Demokrasi İçin Birlik” ve “Dayanışma”. Bu iki önemli değer, sadece DİSK’in değil gerçek ve bağımsız bütün sendikaların ortak özelliğidir. Aksi halde 50 yıl boyunca zor şartlar altında ayakta kalmak mümkün olmazdı.

Uluslararası sendikal hareket, sizin tarihinizi ve mücadelenizi çok iyi biliyor. Örgütünüz 1980’de askeri darbe sonrasında kapatılmış ve ancak 1991’de tekrar faaliyete başlamıştı. Bu sırada çok sayıda DİSK üyesi cezaevinde tutuldu.

Bütün bu zorluklara karşı direnmeyi bildiniz. Birliğiniz ve dayanışmanız sizi yaşattı. Çünkü üyeleriniz, işçi hakları ve demokrasi için mücadele eden sendikalarına sahip çıktılar. DİSK, şiddetle değil işçilerin kendi gücüyle hareket eden bir sendikadır. Bağımsız sendikalar uluslararası sözleşmelere saygı gösteren özgür bir ülkenin olmazsa olmazıdır.

Uluslararası sendikalar hareket olarak, DİSK ile beraber, her zaman darbelere ve diktatörlüklere karşı çıktık. DİSK’in talepleri, emeğin, barışın ve demokrasinin talepleridir. Dünya genelinde 103 milyon işçiyi temsil eden ITUC, DİSK’in OHAL hakkında yayımladığı bildiriyi desteklemektedir. Türkiye’nin ihtiyacı olağanüstü hal değil demokrasidir. Meclisi devre dışı bırakmak, demokrasinin ve yurttaş haklarının temel ilkelerini tehlikeye atmaktır.

Uluslararası sendikal hareket, adil yargılama olmaksızın on binlerce kişinin işten atılmasına ve tutuklamasına karşı açık bir tavır almaktadır. Benzer şekilde basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü üzerindeki baskılara dair görüşlerimizde açıktır. İfade özgürlüğü ve örgütlenme hakkını kullandığı için tutuklanan sendikacılar derhal serbest bırakılmalıdır. Darbeye veya terörizme karşı mücadele grev hakkı, toplu sözleşme hakkı gibi sendikal hakları sınırlandırmak için bir bahane olarak kullanılmamalıdır.

Geçtiğimiz 50 yıl boyunca DİSK hiçbir zaman Türkiye demokrasisine tehdit oluşturmadı, aksine işçilerin hizmetinde bir sendika olarak ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı verdi. Ülkenizin istikrarının garantisi oldu. Bu yüzden DİSK, baskı ve saldırıları değil, saygı gösterilmeyi hak ediyor

Bütün dünya işçileri adına DİSK’e ve bütün üyelerine, cesaretiniz için, eşitlik özgürlük, barış ve demokrasi mücadeleniz için saygı gösterdiğimizi belirtmek istiyorum. Bu mücadelenizde yalnız değilsiniz, 160 farklı ülkeden sendikalar her zaman yanınızdadır. Bu zor günlerde yanınızda olmak bütün ITUC üyelerinin görevidir.

Yarından itibaren DİSK tarihinin ikinci 50 yılı için mücadeleye devam edeceğiz.

Yaşasın Demokrasi! Yaşasın Dayanışma!

Yaşasın DİSK!

ITUC ETUC