Image Map

İpek Yolu Sendikalar Semineri Pekin’de gerçekleşti

İpek Yolu Sendikalar Semineri 18-19 Nisan 2017 tarihlerinde Çin Sendikalar Federasyonu’nun (ACFTU) ev sahipliğinde Pekin’de düzenlendi. 21 ülkeden sendika temsilcilerinin, akademisyenlerin ve araştırmacıların katıldığı toplantıda Asya ülkelerindeki ekonomik durum, çalışma koşulları ve sendikaların durumu tartışıldı. Seminere Türkiye’den DİSK katıldı.

Seminerde Bir Yol Bir Kuşak Girişimi, Birleşmiş Milletler 2030 Hedefleri, İnsan Onuruna Yakışır İş, Küresel Yatırımlar ve İşçi Hakları, Küresel Sanayinin Yeninde Yapılandırılması, Mesleki Eğitim, Güvencesiz Çalışma, Göçmen İşçilerin Hakları ve Sendikaların Küresel Yönetişime Katılımı başlıklı oturumlar düzenlendi. Küresel ekonomideki gelişmelerin çalışma koşullarına etkileri değerlendirildi.

Rusya, Azerbaycan, Bangladeş, Belarus, Endonezya, Filipinler, İran, Japonya, Kazakistan, Kamboçya, Laos, Lübnan, Malezya, Moğolistan, Nepal, Pakistan, Polonya, Senegal, Singapur, Suriye, Vietnam ve Türkiye’den sendikacıların katıldığı seminerde DİSK Uluslararası İlişkiler Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık, Türkiye’deki istihdam koşulları ve sendikal haklar üzerine bir sunum yaptı. Eliaçık bu sunumun yanı sıra Türkiye’deki Çin yatırımları ve Türkiye’de çalışan Çinli işçileri durumu hakkında bilgi verdi.

Seminer katılımcıları ayrıca bazı işyerlerini ziyaret ederek, sendikaların ve parti komitelerinin işyeri faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Ziyaret edilen işyerleri arasında Türkiye için tren ve tramvay üreten CRRC fabrikası da bulunuyordu.

CRRC Tren Fabrikası

Seminer sonunda yayımlanan sonuç metninden bazı bölümler şu şekilde;

“Uzun süredir krizlerle boğuşan dünya ekonomisi ülkeler arasında eşitsiz kalkınmaya neden olduğu gibi zenginlerin daha zengin yoksullarınsa daha yoksul olmasına yol açmaktadır. Bu durum sadece işçilerin haklarını ve çıkarlarını değil aynı zamanda dünya barışını ve insanlığın gelişimini de olumsuz etkilemektedir. Dünya ekonomisinin mevcut kötü gidişine son verip kapsayıcı ve sürdürülebilir bir kalınmayı inşa etmek uluslararası toplumun ortak sorumluluğudur”.

“Bir Kuşak Bir Yol Girişimi, bölge ülkeleri arasında işbirliği ve istişare imkânlarını geliştirerek Birleşmiş Milletler 2030 Kalkınma Hedefleri’nin gerçekleştirilmesine katkı sunabilir.”

“İpek Yolu Sendikalar Semineri’nde bir araya gelen sendikalar olarak bölgedeki hükümetlere ve şirketlere, sosyal adaleti geliştirmeden ekonomik kalkınma hedeflerine ulaşamayacaklarını hatırlatmak istiyoruz. Eşitsizlikleri azaltmadan ve işçi haklarını geliştirmeden insanlığın ortak geleceğini inşa edemeyiz.”

“Bölge hükümetlerini istihdam yaratan yatırımlar yapmaya davet ediyoruz. İşçiler, işverenler ve hükümetler arasında sağlıklı diyalog mekanizmaları kurulmalı, sosyal güvenlik sistemleri geliştirilmeli ve yoksulluğun azaltılması için önlemler alınmalıdır.”

“Özellikle genç, kadın ve göçmen işçilerin güvencesiz çalışma koşullarının insan onuruna yakışır biçimde iyileştirilmesi için adımlar atılmalıdır.

“Güvencesiz çalışma ve taşeronlaşma iş güvencesinin önünde yükselen bir tehdittir. Küresel tedarik zincirleri her türlü güvencesiz, zorunlu ve kölece çalışma biçimlerinden arındırılmalıdır. Küresel tedarik zincirlerinde ve diğer taşeronlarda sendikal faaliyetlerin önündeki yasal ve fiili engeller ortadan kaldırılmalıdır.”

“Bölgedeki sendikalar arasında ilişkiler güçlendirilmelidir. Bu amacı gerçekleştirmek için ILO ve Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile birlikte çalışan bir sendika danışma organı kurulabilir”.

ITUC ETUC