Image Map

İşçilerin #HAYIR’lı Buluşmalarının basına yansımaları…

DİSK’in düzenlediği “İşçilerin #HAYIR’lı Buluşmaları”nın basına yansımaları…

Çukurova Gazetesi

Çukurova Gazetesi

Güney Gazetesi

Çukurova Metropol

Çukurova Metropol

Evrensel

Adana 5 Ocak

Çukurova Barış

Haberci Mersin

Haberci Mersin

Haberci Mersin

Mersin Gazetesi

Mersin İmece

Mersin İmece

Özgürlükçü Demokrasi

Yeni Adana

Birgün

Cumhuriyet

ITUC ETUC