Image Map

“Niyetleri bir an önce kıdemı gasp etmek”

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun kıdem tazminatının fona devrine ilişkin Birgün Gazetesinde yayınlanan değerlendirmeleri…

ITUC ETUC