Image Map

Soma Katliamı’nı unutmadık

Soma Katliamı, üçüncü yılında İstanbul ve Ankara’da düzenlenen etkinliklerle anıldı. Dava sürecine vurgu yapılan açıklamalarda öfke hakimdi.

İstanbul’daki anma etkinliği Taksim Tünel Meydanı’nda düzenlendi. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından düzenlenen açıklamayı, DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Adil Çiftçi okudu. Soma Katliamı’ndan ders çıkarılmadığı belirtilen açıklamada, son üç yılda artan iş cinayetlerine vurgu yapıldı.

“Katliam, son 15 yılda ağırlaştırılmış bir biçimde sürdürülen özelleştirme, piyasalaştırma ve taşeronlaştırma politikalarının bir sonucudur” denilen açıklama şu sözlerle sonlandırdı:

Sorumlular hesap vermeden; babalarını, eşlerini, kardeşlerini, evlatlarını kaybedenlerin yüreğini soğutacak somut adımlar atılmadan bizlerin de öfkesi dinmeyecek, yüreği soğumayacak. Ocaklarda, galerilerde bir avuç kömür için ömür verenleri, başta Soma olmak üzere kaybettiğimiz tüm madencileri ve hayatlarını iş cinayetlerinde kaybeden tüm emekçileri büyük bir saygıyla anıyoruz. Emek ve meslek örgütleri olarak asli sorumluluklarını devrederek bu cinayetlere sebep olanların bağımsız yargı ve topluma hesap vermeleri için mücadelemizi sürdüreceğimizi değerli kamuoyumuzla paylaşıyoruz.

Ankara’daki anma ise Madenci Anıtı’nda gerçekleştirildi. Katliamın asli sorumlularından olan hükümet yetkililerinin yargılanması için mücadelenin devam ettiği belirtilen açıklamayı DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün okudu. “Türkiye’yi güvencesiz, kuralsız çalışılan bir ülke yapan, işçiyi, işsizlik ile ölüm arasında seçim yapmaya zorlayan, iş cinayetlerini kader ve fıtrat olarak değerlendiren anlayış, çöp sepetine atılmadan bu katliamların son bulması mümkün değildir.” denilen açıklamada Soma Davası avukatlarından Sercan Aran da söz aldı. Yargılamaya hükümet eliyle yapılan müdahaleleri anlatan Aran, davadaki sanıkların madenci ailelerini ve avukatlarını tehdit ettiğini, ancak sonuç alana kadar her türlü hukuki yola başvuracaklarını belirtti.

ITUC ETUC