Image Map

ADALET İSTİYORUZ! VİCDANLARA SESLENİYORUZ!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Vicdan ve Adalet Nöbetleri ile ilgili bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

ADALET İSTİYORUZ! VİCDANLARA SESLENİYORUZ!

Adalet yürüyüşü bitmedi, farklı kesimlerin katkısıyla ve farklı biçimlerde devam ediyor, edecek. Adalet talebiyle düzenlenen Ankara-İstanbul yürüyüşünün ve Maltepe Adalet Mitingi’nden sonra şimdi de Diyarbakır, İstanbul, Van ve İzmir gibi merkezlerde düzenlenen “Vicdan ve Adalet Nöbetleri”ni adalet arayışının barışçıl ve demokratik bir aracı olarak görüyor ve DİSK olarak selamlıyoruz.

Halkın oylarıyla seçilen ve hukuksuz biçimde hapishanelerde tutulan milletvekilleri, belediye başkanları ve onlara oy veren milyonlarca yurttaş için adalet istiyoruz. Kayyum atanan belediyelerde işinden olan işçiler ve KHK’lerle ihraç edilen emekçiler için adalet istiyoruz.

Yasaklanan TV kanalları, gazeteler ve radyolar için, tutuklanan ve işten atılan basın emekçileri için adalet istiyoruz. Reyhanlı’da Diyarbakır’da Suruç’ta, Ankara’da İstanbul’da ve Kayseri’de şiddet sarmalında yaşamını yitiren tüm yurttaşlar için vicdanları göreve davet ediyoruz. Şirketlerin kar hırsı uğruna iş cinayetleriyle katledilen binlerce işçi kardeşimiz için adalet istiyoruz.

Şiddete, tacize ve ayrımcılığa uğrayan kadınlar için erkek adalet değil gerçek adalet istiyoruz.

İşsizlik sigortasının ve emeklilik sisteminin yağmalanmasına, kıdem tazminatının gasp edilmesine, taşeronlaşmaya ve kiralık işçiliğe karşı bütün işçileri mücadeleye davet ediyoruz.

Toplumun bütün kesimlerini kesintisiz biçimde adalet aramaya çağırıyoruz. Farklı araç ve yöntemlerle sürdürülen adalet arayışlarını değerli görüyoruz. Bu arayışlarla dayanışma içinde bulunmayı, işçi sınıfının tarihsel sorumluluğu kapsamında değerlendiriyoruz.

Barış içinde yaşadığımız eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, sosyal ve laik bir Türkiye’yi kurana kadar adalet arayışımız sürecek… Bütün işçileri bu mücadeleye davet ediyoruz.

ITUC ETUC