Image Map

ITUC: İşçilere yönelik baskı ve şiddet artıyor

Dünya genelinde 181 milyon işçiyi temsil eden Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) 2017 Küresel Haklar Endeksi’ni yayımladı. Küresel Haklar Endeksine göre, işçilere yönelik şiddet ve baskı olayları artıyor. Pek çok ülkeden şirketlerin çıkarları işçi haklarından üstün tutuluyor.

Özellikle göçmen işçiler, ev işçileri güvencesiz koşullarda çalışırken bütün işçilerin sosyal haklarında ve iş güvencelerinde kayıplar yaşanıyor. Türkiye de işçi haklarının güvence altında olmadığı ülkeler arasında yer alıyor.

Raporun Türkçe özeti için: ITUC Küresel Haklar Endeksi 2017

Raporun İngilizcesi için: http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/survey_ra_2017_eng-1.pdf

ITUC ETUC