Image Map

“Şişli’de taşerona geçit yok!”

Şişli halkına yıllardır belediye hizmeti veren, kamu hizmeti götüren Kent-Yol işçilerinin işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalması üzerine DİSK/Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan ve Genel-İş Yönetim Kurulu İstanbul Şişli Belediyesi önünde bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını Genel-İş İstanbul 3 No’lu Şube Başkanı Şenol Erdem okudu.

Yapılan açıklamada şunlar söylendi;

Kent-Yol şirketi, mülkiyeti Şişli Belediyesine ait bir belediye şirketidir. Bize göre bu işçiler belediyenin bir parçasıdır ve belediyenin işçileridir.

Ancak ne yazık ki verilen bilgilere göre Belediye yönetimi Kent Yol şirketini yeni dönemde açtığı 1171 kişilik personel alımı ihalesine sokmama kararı almıştır. Bu karar, Kent Yol işçilerinin işlerini tehlikeye sokabilecek, toplu sözleşme düzenini ortadan kaldıracak, örgütlülüklerine müdahale anlamına gelecek son derece anti demokratik bir yaklaşım içermektedir.

Belediye yetkilileri işçilerin işsiz kalmayacaklarını ifade etse de ihaleyi alacak şirketin bu işçileri çalıştırma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu durum bir kamu şirketi olan Kent-Yol çalışanlarının taşeronlaştırmanın kucağına atılması anlamına gelecektir.

Belediye yönetimini kararından vazgeçmeye, Kent Yol şirketini ihaleye girmekten mahrum bırakmamaya çağırıyoruz. Bu çağrıya yanıt alamazsak Sendikamız Kent Yol işçisinin iş güvencesi, örgütlülüğü, toplu sözleşme hakları için her türlü mücadeleyi başlatmaya ve sonuç alıncaya kadar sürdürmeye kararlıdır.

Kaynak: Genel-İş

 

ITUC ETUC