Image Map

GREVCİ İŞÇİLER ONURUMUZDUR!

DİSK Yönetim Kurulu adına DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Birleşik Metal-İş Sendikamızın üyesi Tekno Maccaferri işçilerinin greviyle ilgili bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Düzce’de faaliyet gösteren Tekno Maccaferri işyeri ile Birleşik Metal-İş Sendikamız arasında Mart ayında başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine greve çıkan işçileri selamlıyoruz.

İnsanca yaşamak ve insanca çalışmak için dokuz gündür grevde olan #Direnİşçi Tekno Maccaferri işçileri onurumuzdur.

İtalyan ortaklı şirketin işverenini, muvazaalı işçi girişi yaparak grevi önleme gibi hukuktan dönen yollara başvurmak yerine işçilerin taleplerine kulak vermeye çağırıyoruz.

İşverenlerin grev hakkını ortadan kaldırmaya dair hukuk dışı girişimlerde kimden cesaret aldıkları ortadadır.

Tüm hukuksuz girişimleri boşa çıkararak grev hakkını kullanan işçilerin mücadelesi başta DİSK olmak üzere tüm işçi sınıfının mücadelesidir.

TEKNO MACCAFERRİ İŞÇİSİ YALNIZ DEĞİLDİR!

İNADINA SENDİKA, İNADINA DİSK!

ITUC ETUC