Image Map

“İşçiler sendikasız, sendikalılar toplu sözleşmesiz!”

DİSK-AR’ın Temmuz 2017 sendikalaşma istatistikleri ile Aralık 2016 toplu iş sözleşmesi kapsamı istatistiklerini değerlendirdiği raporunun basına yansımaları…

Cumhuriyet

Cumhuriyet

Birgün

Birgün

Evrensel

Özgürlükçü Demokrasi

İzmir 9 Eylül

Karadeniz’de SonNokta

Sonsöz Gazetesi

Yenigün Diyarbakır

Aydınlık

ITUC ETUC