Image Map

“Nuriye ve Semih’i derhal bırakın”

Açlık grevlerinde 156. günü geride bırakan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın sağlık durumlarını kamuoyuyla paylaşmak ve süreçle ilgili kaygı ve talepleri dile getirmek üzere DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin düzenlediği ortak bir basın toplantısının basına yansımaları…

Evrensel

Cumhuriyet

 

ITUC ETUC