Image Map

FAŞİZME KARŞI OMUZ OMUZA

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkanımız Kani Beko’nun Kimya Mühendisleri Odası ile dayanışma açıklaması

FAŞİZME KARŞI OMUZ OMUZA

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının talebi üzerine açılan davada Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun görevine son verilmesine karar vermiştir.

12 Eylül Darbecilerinin getirdiği ve sonrasında hiçbir hükümet döneminde kullanılmayan bir maddeye dayanarak seçilmiş oda yönetiminin görevden alınması kabul edilemez.

Her fırsatta darbelere karşı olduğunu iddia edenlerin, darbe hukukuna dayanarak Kimya Mühendisleri Odası’nın seçilmiş yöneticilerini görevden alması manidardır. Üniversitelerden belediyelere birçok alanda seçilmişlerin yerine atanmışları yerleştirenler, bugün de Kimya Mühendisleri Odası üyelerinin iradesini gasp etmiştir.

Her darbe döneminde darbeciler, iktidardan ve sermayeden bağımsız emek ve meslek örgütlerini hedef almışlardır. Bugün de bu hukuk dışı, adaletsiz ve antidemokratik uygulamanın amacı, Kimya Mühendisleri Odası nezdinde TMMOB’ye ve tüm bağımsız emek-meslek örgütlerine gözdağı vermektir.

Her dönem darbelere karşı açıkça tavır almış ve darbelerin bedelini ödemiş olan DİSK, bu darbe uygulaması karşısında görevinin başında olduğunu açıklayan Kimya Mühendisleri Odası yönetiminin ve TMMOB’nin yanındadır.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği başta olmak üzere, emeğin hakları konusunda her zaman bizlerle omuz omuza durarak önemli çalışmalarda bulunmuş Kimya Mühendisleri Odası ve TMMOB ile dayanışmamızı büyüteceğimizi ilan ederiz.

Faşizme karşı omuz omuza!

ITUC ETUC