Image Map

İŞÇİLERİN OLMADIĞI ÇALIŞMA TOPLANTISINDA YOKUZ!

DİSK Yönetim Kurulu, 2-5 Ekim 2017 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan Uluslararası Çalışma Örgütü Avrupa Bölge Toplantısı’na DİSK’in katılımı hakkında bir açıklama yaptı. DİSK, “İşçi haklarının olmadığı bir yerde ve işçilerin katılmadığı toplantılarda çalışma hayatının sorunlarının tartışılamayacağını” belirterek toplantıya katılmayacağını duyurdu.

Açıklamanın tam metni şöyle:

İŞÇİLERİN OLMADIĞI ÇALIŞMA TOPLANTISINDA YOKUZ!

27 Eylül 2017 tarihinde İstanbul’da toplanan DİSK Başkanlar Kurulu, Türkiye’de çalışma hayatına ilişkin gelişmeleri ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Avrupa Bölge Toplantısı’na ilişkin detayları değerlendirmiştir. Toplantıda ortaya çıkan iradeyi gerek Türkiye gerekse uluslararası kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.

Bilindiği gibi Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) ve Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) 2-5 Ekim 2017 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenmesi planlanan ILO Avrupa Bölge Toplantısı’na katılmama kararı almıştır.

ITUC’un bu konuda yaptığı çağrı, bölgedeki sendikalar arasında geniş yankı bulmuş, 51 ülkeden sendikaların büyük bir bölümü toplantıya katılmayacağını açıklamıştır. Hükümetler, ILO ve diğer Birleşmiş Milletler kurumları şimdi şu soruyla karşı karşıyadır: İşçi haklarının olmadığı bir yerde ve işçilerin katılmadığı toplantılarda çalışma hayatının sorunları tartışılabilir mi?

ITUC ve ETUC yıllardır Türkiye’deki işçi hakların geliştirilmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, ifade özgürlüğünün ve hukukun üstünlüğü ilkesinin güvence altına alınması için faaliyetler yürütmektedir. Yakın dönemde, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından Türkiye’ye iki kez üst düzey heyet gönderen uluslararası sendikal örgütler, bu ziyaretler sonucunda Türkiye’deki üyeleri DİSK, Türk-İş, Hak-İş ve KESK’in ortaklaşa imzaladığı bildiriler yayımlamıştır.

ITUC ve ETUC, gerek Çalışma Bakanı ve AKP Grup Başkan Vekili düzeyinde gerçekleşen görüşmelerde gerekse yayımladıkları sayısız raporda Türkiye’deki işçilerin durumuna ilişkin kaygılarını ve taleplerini ilgililere iletmiştir. Ancak uluslararası sendikalar hareketin taleplerine ilişkin olarak ne ILO ne de hükümet nezdinde yapıcı adımlar atılmamıştır.

DİSK, söz konusu toplantının Türkiye’deki işçilerin sorunlarının çözümüne vesile olacağına inancıyla toplantının İstanbul’da düzenlenebilmesi için üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır. ILO ve ITUC ile gerçekleştirdiğimiz temaslarda İstanbul toplantıya ev sahipliği yapması fikrini ısrarla savunduk. Ancak mevcut sorunlar çözülmediği gibi her gün yeni hak ihlalleri yaşanmakta ve üyelerimize yönelik baskılar artmaktadır. Ayrıca, toplantı programında üyelerimizin ve diğer işçilerin taleplerini dile getirebileceğimiz gündemler yer almamaktadır.

OHAL döneminde, yaklaşık 120 bin kamu çalışanının sorgusuz sualsiz ihraç edilmiş ve kayyum atanan belediyeler başta olmak üzere binlerce işçi işten çıkartılmıştır. Sendika üyesi işçiler, kamu emekçileri, gazeteciler, akademisyenler ve siyasetçiler hukuksuz şekilde tutuklu bulunmaktadır. Grevler, basın açıklamaları ve diğer sendikal faaliyetler OHAL gerekçesiyle engellenmektedir. Bu koşullar altında uluslararası işçi hareketinin bir parçası olarak DİSK, bölgedeki 51 ülkenin sendikalarıyla birlikte tavır alarak ILO Avrupa Bölge Toplantısı’na katılmayacaktır.

Bütün dünya işçilerinin gözü kulağı Türkiye’dedir. Türkiye hükümeti bir an önce, işçiler için insanca çalışma koşullarının güvencesi anlamına gelen ILO sözleşmelerini uygulamalıdır. Hükümet, bu ayıptan kurtulmak için hukuksuz şekilde işten çıkartılan işçi ve kamu emekçilerinin işe iadesi için adım atmalıdır. Artık bir savaş boyutuna varan iş cinayetlerini durdurmak için gerekli işçi sağlığı iş güvenliği önlemleri alınmalıdır. Kayıt dışı çalışma, taşeronluk ve kiralık işçilik gibi güvencesiz çalışma biçimleri engellenmelidir. Grev, örgütlenme ve toplu sözleşme hakları başta olmak üzere temel işçi hakları yasalar ve uygulamalar düzeyinde hayata geçirilmelidir.

DİSK olarak, Türk-İş, Hak-İş ve KESK ile birlikte imzaladığımız ortak bildiriler ışığında ve ITUC çağrısı kapsamında ILO Avrupa Bölge Toplantısı’na katılmayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.

For English / Açıklamanın İngilizcesi İçin:

LABOUR MEETING WITHOUT WORKERS

ITUC ETUC