Image Map

“İstihdamın Geleceği” Konferansı Azerbaycan’da tamamlandı

‘İstihdamın geleceği’ adlı konferans 12-13 Eylül’de Azerbaycan’da gerçekleşti. DİSK’in de katıldığı konferansa 16 farklı ülkeden işçi sendikaları, işverenler ve hükümet temsilcileri yer aldı.

ILO Moskova Ofisi adına konferansın açılışını yapan Gocha Alexsandriya, özellikle son yıllarda çalışma hayatında gerçekleşen değişikliklerin birçok faktöre bağlı olduğunu ve bu faktörlerin çalışma hayatını derinleştirdiğini söyledi. Değişen istihdam biçimleri, globalleşme, teknolojik değişimler, kutuplaşma, demografik yapı, iklim değişikliği ve 2008’den itibaren yaşanan ekonomik durgunluğa dikkat çekerek iki gün gerçekleşecek olan konferansın konu başlıkları belirlendi.

ILO Actrav’dan Anna Biondi moderatörlüğünde başlayan konferans ‘çalışma ve toplum’ başlığı altında gerçekleşti. Değişen istihdam biçimleri ve teknolojinin neden olacağı işsizliğe karşı önlem almanın gerekliliğine vurgu yapıldı. Beklenen senaryoların sadece gerçekleşme ihtimali olan ülkelerin değil tüm emek dünyasını ve çalışma hayatını etkileyeceği belirtildi. Özellikle kadınların çalışma hayatındaki konumları ve mesleki ayrışmaları önleyecek tedbirlerin alınması gerektiği tartışıldı.

Konferansın ikinci günü Azerbaycan Hemkarlar İttifakları Konfederasiyası (Azerbaycan Sendikalar Konfederasyonu) adına,  Azerbaycan’da işsizlik ve istihdam biçimleri hakkında bir sunum yapıldı. Sosyal tarafların diyalog içinde olmasının önemiyle devam eden toplantı, etkili istihdam sağlamak, emek piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda eğitim reformları yapmak, iş mevzuatını ve ücret sistemini geliştirmek, kayıt dışı istihdamı önlemek ve tarafların eşitliği ilkesine dayanan iş ilişkileri kurmak ülkelerin ulusal politikalarının parçası olduğunu tartışarak devam etti.

Ayrıca, uluslararası arenada gözlemlenen toplumsal, politik ve sosyal çelişkiler, ezici sayıda işsizlik rakamları, ekolojik ve doğal kaynakların tüketilmesi ile dünyanın gelecekte nasıl değişeceği konusunda birçok görüş ortaya koyuldu. Toplantıya DİSK adına katılan Araştırma Dairesi Uzmanı Deniz Beyazbulut, yeni istihdam biçimlerinin daha fazla çalışma süresi, düşük ücret, daha az işçi sağlığı ve iş güvenliğini önlemleri demek olduğunu ve ‘güvenceli esneklik’ adı altında yaratılan kuralsız emek rejiminin katmanlı yapısının sendikalaşma üzerine etkilerini konuştu.

ITUC ETUC