Image Map

TEKNO MACCAFFERİ İŞÇİLERİNİN MÜCADELESİ GREV HAKKI MÜCADELEMİZDİR!

 

DİSK Yönetim Kurulu üyeleri 19 Eylül Salı günü Birleşik Metal-İş sendikamıza üye Tekno Maccafferi işçilerini ziyaret ettiler.

Grevleri patronlar tarafından hile ile engellenmek istenen, daha sonra da jandarma gücüyle kırılmaya çalışılan Tekno Maccafferi işçileriyle dayanışma ziyaretine DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, DİSK Yönetim Kurulu üyesi Kanber Saygılı, DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Adil Çiftçi, DİSK Kocaeli Bölge Temsilcisi Vedat Küçük, DİSK üyesi sendikalardan genel merkez ve şube yöneticiler katıldı.

Ziyaret sırasında Birleşik Metal İş Kocaeli Şube Başkanı Telat Çelik ve grevdeki işçiler sürece dair gelişmeleri aktardılar. Burada bir konuşma yapan DİSK Genel Başkanı Kani Beko,  Birleşik Metal-İş sendikamız üyesi Tekno Maccafferi işçilerinin mücadelesinin, bütün işçi sınıfının grev hakkı mücadelesi olduğunun altını çizdi ve DİSK’in bu grevin başarıya ulaşması için her şeyi yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

 

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun konuya dair açıklamasının tam metni şöyle:

TEKNO MACCAFFERİ İŞÇİLERİNİN MÜCADELESİ

GREV HAKKI MÜCADELEMİZDİR!

Düzce’de faaliyet gösteren Tekno Maccaferri işyeri ile Birleşik Metal İş sendikamız arasında Mart ayında başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine greve çıkan işçileri selamlıyoruz.

İnsanca yaşamak ve insanca çalışmak için 50 gündür grevde olan #Direnİşçi Tekno Maccaferri işçileri onurumuzdur.

Bu elli gün içinde hem işverenin hilelerini, hem de jandarma eliyle uygulanan zulmü gördük. Grevci işçi arkadaşlarımız darp edildi, jandarma eliyle grev kırıcılığı yapıldı.

İtalyan ortaklı şirketin işverenini, muvazaalı işçi girişi yaparak grevi önleme gibi hukuksuz yollara başvurmak yerine, jandarma eliyle işçilere saldırmak yerine, işçilerin taleplerine kulak vermeye çağırıyoruz.

İşverenlerin, grev hakkını ortadan kaldırmaya dair hukuk dışı girişimlerde kimden cesaret aldıkları ortadadır.

OHAL’i ilan ederken “millete karşı değil, devletin kendisine karşı” demişlerdi. Ancak bugün geldiğimiz noktada OHAL’in tam da millete karşı, yani milyonlarca emekçiye karşı kullanıldığını görüyoruz.

Grev hakkı Anayasamızın 54. Maddesinde açık biçimde yer almaktadır. OHAL Anayasaya aykırı biçimde grevleri yasaklamakta kullanılan bir araç haline gelmiştir.

Grev tehdidi olan yerlere biz OHAL’den istifadeyle anında müdahale ediyoruz” diyenler, açıkça sermayeden yana bir tutum almakta, Anayasal bir hakkın kullanımına engel olmaktadır. İşçinin elindeki en öneli hak alma aracı olan greve müdahale etmek, aslında işçinin ekmeğine, aşına göz koymaktır.

İşi için, aşı için, ekmeği için, tüm hukuksuz girişimleri boşa çıkararak grev hakkını kullanan Birleşik Metal-İş sendikamız üyesi Tekno Maccafferi işçilerinin mücadelesi, bütün işçi sınıfının grev hakkı mücadelesidir!

DİSK tüm imkanları ve gücüyle bu haklı ve meşru mücadelenin yanındadır. DİSK 50 yıllık mücadelesinde olduğu gibi bugün de grev hakkını tavizsiz biçimde savunmaya devam edecektir.

TEKNO MACCAFERRİ İŞÇİSİ YALNIZ DEĞİLDİR!

İNADINA SENDİKA, İNADINA DİSK!

ITUC ETUC