Image Map

Cumhuriyet gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül DİSK’i ziyaret etti

Cumhuriyet gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül, DİSK Genel Merkezini ziyaret etti. DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Basın İş Genel Başkanı Faruk Eren ile görüşen Erdem Gül, Cumhuriyeti hedef alan saldırılar karşısında DİSK’in gösterdiği dayanışmadan ötürü teşekkürlerini iletti.
DİSK Genel Başkanı Kani Beko ise basın özgürlüğünün Anayasa’da teminat altına alınmış olmasına rağmen, basının susturulmak istendiğine dikkat çekerek, DİSK’in her zaman özgür basının yanında yer alacağını söyledi.

ITUC ETUC