Image Map

CUMHURİYET GELECEĞİMİZDİR!

CUMHURİYET GELECEĞİMİZDİR!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Cumhuriyet’in 94’üncü yılı açıklaması

Başta işçi sınıfı olmak üzere toplumun geniş kesimlerinin, Cumhuriyetin anlamını ve önemini her gün daha fazla anladığı bir dönemden geçiyoruz.

Demokrasi, laiklik, sosyal devlet, hukuk devleti, “yurtta barış, dünyada barış” ilkesi gibi Cumhuriyetin geliştirilmesi, ilerletilmesi gereken temel ilkelerinin ve değerlerinin sistematik olarak aşındırılmasının, yok edilmesinin acı ve karanlık sonuçlarını yaşıyoruz.

Özellikle son 15 yılda Cumhuriyetin, tüm maddi birikiminin özelleştirmeler yoluyla çarçur edildiğine işçi sınıfı tanıktır. Tekel, Sümerbank, şeker fabrikaları gibi Cumhuriyetin kazanımı olan büyük bir birikimin uluslararası sermayeye peşkeş çekildiğine ve özelleştirilen iş yerlerinde güvencesiz çalıştırmanın hakim kılındığına işçi sınıfı tanıktır.

Cumhuriyetle kazanılan yurttaşlık haklarıyla, işçi sınıfının ekonomik-demokratik-sendikal-siyasal-sosyal haklarının geliştirilmesinin önünün açıldığına, son 15 yılda ise tüm bu kazanımların ortadan kaldırılmak istendiğine işçi sınıfı tanıktır.

Grevlerin tek bir fermanla yasaklandığına, sendikalaşmanın engellendiğine, işçinin mahkemelerde bile hak aramasının zora sokulduğuna, işçinin neredeyse yurttaştan bile sayılmadığına işçi sınıfı tanıktır.

Hukuk devleti olmayan bir ülkede “güçlülerin hukuku”nun egemen olduğuna, işçilerin hakkını hukukunu savunamadığına, adaletsizliğin giderek büyüdüğüne işçi sınıfı tanıktır.

Laiklik ilkesinin gereği olarak başvurulması gereken aklın/bilimin yerini, fıtratın/kaderin aldığına, bu anlayışla iş cinayetlerinin patladığına işçi sınıfı tanıktır.

Altı oyulan sosyal devletin yerini hayırseverliğe, “hak” kavramının yerini sadaka/ulufe dağıtımına bıraktığı bir ülkede hiçbir hakkın güvencede olmadığına işçi sınıfı tanıktır.

“Yurtta barış, dünyada barış” ilkesinin “vizyonsuzluk” olarak görülüp, ülkemiz kanlı maceralara sürüklendiğinde zenginlerin değil, işçilerin, yoksulların canıyla, kanıyla, vergisiyle, zammıyla bedel ödediğine işçi sınıfı tanıktır.

Cumhuriyet işimizdir, aşımızdır, canımızdır, haklarımızdır, geleceğimizdir. Cumhuriyet işçi sınıfı için tek günlük bir anma programı değil kurucu bir mücadele ilkesidir. Kuruluşunun 94’üncü yılında, eşitlikçi, özgürlükçü, halkçı, demokratik, laik ve sosyal bir cumhuriyet için işçi sınıfının omzuna daha fazla görev düşmektedir.

Bu düşünceler ışığında “Cumhuriyet geleceğimizdir” diyor, tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyoruz.

ITUC ETUC