Image Map

DİSK’ten “korkusuzca direnen” işçilere ziyaret!

Sosyal-İş sendikamızın örgütlendiği Kod-A Bilişim’de işverenin başlattığı saldırılara karşı işyeri önünde süren oturma eylemini DİSK ziyaret etti.

DİSK/Sosyal-İş üyesi işçilerin, 9 işçinin işten atılması ve anayasal haklarına yönelik saldırılara karşı sürdürdüğü direnişe DİSK Yönetim Kurulunun çağrısıyla gerçekleşen ziyarete DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, DİSK Yönetim Kurulu üyesi Kanber Saygılı, DİSK üyesi sendikaların genel merkez ve şube yöneticileri ve DİSK’li işçilerin yanısıra siyasi parti ve kitle örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Kod-A Bilişim’in hemen yanındaki DHL işyerinin önünde sendikalı olmak için direnişlerini sürdüren TÜMTİS üyesi DHL işçileri ve Petrol-İş üyesi Akkim işçileri de ziyarete destek verdi.

Ziyaret sırasında ilk konuşmayı yapan Sosyal İş Genel Başkanı Metin Ebetürk, Başbakan’ın ILO Bölge toplantısında dile getirdiği “Sendikalaşmaktan korkmayın” sözlerine değinerek, “İşte korkusuz işçiler burada” dedi. Kod-A’da işverenin Anayasal bir hak karşısındaki, baskı, tehdit, sürgün ve işten atma politikalarını anlatan Ebetürk, bu saldırılara karşı sınıfın ortak mücadelesinin önemine değindi.

Sosyal İş Genel Başkanı Metin Ebetürk’ün ardından bir konuşma yapan DİSK Genel Başkanı Kani Beko ise Kod-A firmasının, hem Avrupa’da hem Türkiye’de alanında lider bir firma olduğuna dikkat çekerek “Bu başarıya imza atan işçi arkadaşlarımız ise sendikalı oldukları için işten çıkartılmıştır” dedi. Türkiye’de sendikal hak ve özgürlüklerin, örgütlenme hakkının, grev hakkının, işçilerin en temel haklarının hem yasal düzenlemeler aracılığıyla hem de uygulamada ağır bir biçimde ihlal edildiğini ifade eden Kani Beko sözlerine şöyle devam etti:

“O zaman Başbakan’a soruyoruz. Bugüne kadar işçilerin Anayasal haklarını gasp eden işverenlere karşı ne yaptınız? Her gün işverenlerle buluşuyorsunuz. Bir kere olsun, sendika üyesi olduğu için işten atılan işçileri ziyaret ettiniz mi? Sendikalı olduğu için Kod-A işçilerini ziyaret edecek misiniz? Buradan sayın Başbakan’a açık bir davette bulunuyorum. Gelin işçilerin katılmadığı ILO toplantısında verdiğiniz mesajı burada verin. Sendikalaştıkları için işten atılan işçiler burada.”

DİSK’in bedeli ne olursa olsun direnen tüm işçilerin yanında olduğunu ve olacağını söyleyen Kani Beko, diğer konfederasyonları da sendikalı oldukları için işten atılan işçiler için ortak mücadeleye çağırdı.

Açıklamanın ardından kitle Kod-A işyerinden DHL önüne “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganlarıyla yürüdü. Burada DİSK Yönetim Kurulu üyelerinin #Direnİşçi işçilerle sohbetinin ardından ziyaret “Direne direne kazanacağız” sloganlarıyla sona erdi.

ITUC ETUC