Image Map

Kod-A işçilerinin İTÜ önündeki eylemlerinin basına yansımaları…

DİSK Yönetim Kurulu’nun da katıldığı Kod-A işçilerinin İTÜ önündeki eylemlerinin basına yansımaları…

Evrensel

Birgün

Tims İstanbul

ITUC ETUC