Image Map

DİSK-KESK-TMMOB-TTB’den CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na ziyaret

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği  (TTB)  Genel Başkan ve yöneticileri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

DİSK-KESK-TMMOB-TTB heyetinde DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Genel Başkanları Mehmet Bozgeyik ve Aysun Gezen,  TMMOB Yürütme Kurulu üyesi Kemal Zeki Taydaş, TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman yer aldı. CHP Genel Başkan yardımcısı Veli Ağbaba da hazır bulunduğu ziyarette OHAL’e karşı demokrasi mücadelesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, OHAL’in emeğe etkilerini ortaya koyan bir dosyayı Kılıçdaroğlu’na sundu.

ITUC ETUC