Image Map

DÜNYA MADENCİLER GÜNÜNDE İŞ CİNAYETİ!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Dünya Madenciler Gününde Şırnak’ta 2 Maden işçisi kardeşimizi iş cinayetlerine kurban vermiş bulunuyoruz.

4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nde yine maden, yine iş cinayeti yaşadık. Şırnak Araköy’de kömür ocağında meydana gelen metan gazı zehirlenmesinde 2 işçi yaşamını yitirdi.

Şimdi “4 Aralık Dünya Madenciler Günü kutlu olsun” mu diyeceğiz?

Taşeron, güvencesiz, sendikasız, yerin 7 kat dibinde değer üreten maden işçilerinin bu ülkede zerrece bir değerlerinin olmadığı herkes tarafından bilinmektedir.

Kamunun sahibi olduğu yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin, kamusal bir anlayışla üretilmesi temel bir yaklaşımdır. Ama gelin görün ki, ülkemizde rödovans, taşeronlaştırma ilişkileriyle madencilik sahaları özel sermayeye peşkeş çekilmiş; madencilerin çalışma koşulları, ücretler ve işçi sağlığı iş güvenliği uygulamaları daha da kötü hale getirilmiştir.

Daha fazla üretimin ve daha fazla karın, daha fazla kan demek olduğunu bu ülke insanı madencilik üretiminde görmektedir.

Soma bunun en yalın, ama bir o kadar kitlesel katliamın yaşandığı örnek olmuştur.

Resmi kurumlarca oluşturulmuş detaylı raporlarda en temel sorunlar saptanmış olmasına rağmen, uygun düzenlemelerin yapılmamış olması, bu ülkenin kalkınma modeliyle birebir bağlantılıdır.

Bunun değiştirebilmenin yolu daha önce önerdiğimiz öncelikli düzenlemelerin yapılmasından geçmektedir:

1-Taşeronluk kesinlikle yasaklanmalıdır. Madenleri kamu işletmelidir.

2-Rödovans Anayasaya aykırıdır. Hukuksuz olarak yapılan bu sözleşmeler feshedilmelidir ve tekrarı olmamalıdır.

3-Sendikalaşmanın önündeki engeller kaldırılmalıdır. Maden işçilerinin sendikalı olmasının önü açılmalıdır.

4-Madenlerin denetim mekanizması bağımsız olmalıdır ve harcamalar, kurulacak bir fondan karşılanmalıdır. Ayrıca devletin denetimi güçlü bir hale getirilmelidir.

5-ILO’nun madencilikle ve diğer çalışma alanlarıyla ilgili sözleşmeleri ve diğer uluslararası mevzuat en uygun bir şekilde düzenlenmelidir. Madenlerde yaşam odalarının kurulması hızla gerçekleştirilmelidir.

6-Madencilikte havza üretimine geçilmeli ve havza bazlı üretim haritası çıkarılarak bütünlüklü bir madencilik üretimi kamu eliyle sürdürülmelidir.

7- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatları oluşturulmalı ve merkezden yönetilmesi anlayışından vazgeçilmelidir.

8-Eğitim ve uygulama ile ilgili maden ocağı sistemi geliştirilmeli ve bu ocaklarda eğitim ve uygulamayı tamamladıktan sonra madenci sıfatı kazanılmalıdır.

4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nü sevgiyle, sevinçle kutlayabilmenin; madenci ölümlerini engelleyebilmenin yolu olmazsa olmaz bu önlemlerin alınmasından geçmektedir.

ITUC ETUC